Lavere blus på boligmarkedet

Vi forventer, at det nuværende lavere blus vil fortsætte i den kommende tid.

Brian Friis HelmerPrivatøkonombf@al-bank.dk38 48 45 55
1 pct. lånet holder stand over 99, mens opsigelsesfristen rykker tættere på

Friske tal fra Danmarks Statistik viser, at der i alt blev handlet 6.262 huse og lejligheder i august. Antallet af bolighandler i august fortsætter derfor det lavere niveau fra juli, og bekræfter at boligmarkedet er gået ind i en roligere periode ovenpå det meget høje antal bolighandler som især prægede 1. halvår af 2021.

Deler vi de to boligtyper op, så blev der i august handlet 4.660 huse og 1.602 lejligheder. For begge boligtypers vedkommende er der tale om et ak­ti­vi­tets­ni­veau, som vi skal tilbage til foråret sidste år for at finde mage til. Der er dog på ingen måde tale om et boligmarked, som er gået i stå, for der er stadig fint gang i handlerne. 

Der er helt tydeligt skruet ned for blusset på boligmarkedet, som mere minder om tiden inden krisen. Antallet af handler er skrumpet pænt ind, mens også pris­stig­nin­ger­ne er faldet mere til ro. Det er ubetinget positivt, at det går den vej for boligmarkedet, da meget høj fart over længere tid ikke er holdbart i længden.

Tager vi et kig på boligpriserne, så aftager de også i styrke. Der er stadig tale om fremgang, men altså i et lavere tempo end vi har været vant til det sidste års tid. De årlige pris­stig­nings­tak­ter i august dykker endda under de to-cifrede vækstrater, som vi har været vant til i en periode, hvor huspriserne er steget med 9% siden samme tid sidste år, mens lej­lig­heds­pri­ser­ne er 8,8% højere.

Vi forventer, at det nuværende lavere blus vil fortsætte i den kommende tid. Antallet af Til-salg skilte er vokset i forhold til tidligere på året, hvor der samtidig handles færre boliger. Det er med til at tage luft ud af pris­stig­nin­ger­ne, hvor vi i tillæg står med de højeste boligrenter på 30-årige fastforrentede lån i halvandet år, som også bidrager til at lægge en dæmper på pris­stig­nin­ger­ne.

Relaterede artikler