Lån med fast rente fortsætter fremmarchen

Danske boligejeres realkreditudlån ved udgangen af maj i alt lyder på 1.559 mia. kr.

Brian Friis HelmerPrivatøkonombf@al-bank.dk38 48 45 55
Færre tvangsauktioner i juni

Netop of­fent­lig­gjor­te tal fra Nationalbanken viser, at danske boligejeres re­al­kre­di­t­ud­lån ved udgangen af maj i alt lyder på 1.559 mia. kr. Det er en stigning på 51 mia. kr. i forhold til samme tid sidste år.

Når vi ser i de bagvedliggende tal, så er det fast rente, som er den altdominerende låntype det seneste år. Lån med fast rente er i perioden steget med 88 mia. kr., mens de variabelt forrentede lån omvendt er faldet med 37 mia. kr. Den relativt moderate udlånsvækst er altså helt og holdent drevet af lån med den største rentesikkerhed. 

Fremmarchen for lån med fast rente fortsætter ufortrødent blandt de danske boligejere, hvor det med andre ord er populært at binde renten i hele lånets løbetid. Det er gode nyheder i en tid, hvor boligmarkedet i den grad har lagt sig i over­ha­lings­ba­nen. Valget af fast rente øger nemlig ikke blot den enkelte boligejers mod­stands­dyg­tig­hed overfor stigende renter, men gør også hele boligmarkedet mere robust.

Det er ikke nogen ny tendens, at de fastforrentede lån vinder frem på bekostning af de variabelt forrentede lån. Det har stået på i årevis. I dag består 54,7% af boligejernes lån af fast rente. For et år siden lød andelen på 50,7%., mens den var helt nede at vende på omkring 30% i 2013.

Den generelle lånestigning på 51 mia. kr. svarer til en årlig stigning på 3,4%. Det er i den absolut moderate ende, hvad angår kreditvækst, og er ikke nævneværdigt anderledes end vi har set de seneste år. Tager vi de lange briller på og sammenligner med tiden op mod finanskrisen, hvor kreditvæksten toppede med over 14% i 2006, så får vi bekræftet, at det går noget mere stille for sig med kreditvæksten i øjeblikket.

Lån med afdragsfrihed vinder også frem

En årelang tilbagegang for de afdragsfrie lån er over også vendt rundt det seneste års tid, og har igen opnået en anelse mere popularitet hos boligejerne. De afdragsfrie lån udgør i dag 45,3% af boligejernes realkreditlån, mens andelen var 44% for et år siden. Det er dog også gældende for de afdragsfrie lån, at fremgangen sker i de fastforrentede lån, hvorfor ren­tesik­ker­he­den altså også dominerer her.

En årsag til, at andelen af afdragsfrie lån igen peger op, kan være udbredelsen af de nye lån med 30 års afdragsfrihed og fast rente, men om det er hele forklaringen, kan vi ikke for alvor sige med sikkerhed, da de data ikke er tilgængelig i Na­tio­nal­ban­kens database. 

Relaterede artikler