Konverteringsbølgen endte på 64 mia. kr.

Indfrielserne næsten fordoblet i den sidste op til opsigelsesfristen.

Brian Friis HelmerPrivatøkonombf@al-bank.dk38 48 45 55
Danskerne konverterede for 9 mia. kr. i sidste uge – lille konverteringsbølge under opsejling

Friske tal fra landets re­al­kre­di­tin­sti­tut­ter viser, at det samlede kon­ver­te­rings­om­fang ender på 64 mia. kr., og kon­ver­te­rings­bøl­gen blev altså lidt større end vi havde forventet. Den sidste uge op til fristen i fredags byder altid på ekstra meget kon­ver­te­rings­ak­ti­vi­tet, og denne gang blev bølgen næsten fordoblet i den sidste uge, hvor der blev indfriet for 31 mia. kr.

En mindre kon­ver­te­rings­bøl­ge på 64 mia. kr. er i hus, som vi også forventede. Kursen på det 30-årige 0,5 pct. lån har igennem det meste af januar ligget stabilt omkring kurs 97, og det har altså fået boligejerne til at konvertere i et pænt omfang. Det er særligt boligejere med 2 pct. lån eller derover for, hvem det har været relevant at nedkonvertere, mens det også har været en overvejelse værd for visse boligejere med 1,5 pct. lån. Et kon­ver­te­rings­om­fang på 64 mia. kr. er i et historisk perspektiv i den ganske pæne ende, når vi sammenligner med sidste års kon­ver­te­rings­bøl­ger og det faktum at mange allerede har nedkonverteret ved tidligere lejligheder.

De mange konverteringer betyder, at tusindvis af boligejere går en tid i møde med mere luft i budgettet, da en ned­kon­ver­te­ring medfører en besparelse på den månedlige ydelse. Hvis en boligejer med et 2 pct. lån netop har nedkonverteret et lån med en restgæld på 2 mio. kr. med afdrag til et nyt 0,5 pct. lån, så sparer vedkommende ca. 430 kr. hver måned efter skat eller ca. 5.160 kr. om året. I sig selv ikke et kæmpe beløb, men alligevel en kærkommen besparelse, der luner i pri­va­tø­ko­no­mi­en.

Ser vi fremad, så er der intet der tyder på, at vi får markant stigende renter herfra. ECB cementerede med syvtommersøm ved deres rentemøde sidste torsdag, at den ekstremt lempelige pengepolitik fortsætter, og det er gode nyheder for de danske boligejere, som altså fortsat bliver begunstiget af lave boligrenter. Det betyder også, at de boligejere, som overvejede en ned­kon­ver­te­ring ved denne op­si­gel­ses­frist, men som af den ene eller anden årsag ikke fik det gjort, kan stå med endnu en mulighed ved næste op­si­gel­ses­frist, som venter ved udgangen af april. Når det er sagt, så er det ingen garanti for, at kon­ver­te­rings­mu­lig­he­den er til stede igen om tre måneder, da renterne tidligere har vist sig fra sin overraskende side. Det skete fx i marts sidste år, hvor renten gik fra 0,5 pct. til 2 pct. på meget få dage.

Relaterede artikler