Konverteringsbølge og buldrende boligmarked udløser 36.789 lånetilbud fra realkreditten i januar

Heraf er 13.465 givet på baggrund af boligkøb.

Brian Friis HelmerPrivatøkonombf@al-bank.dk38 48 45 55
Højeste antal lånetilbud fra realkreditten i 12 måneder

Netop of­fent­lig­gjor­te tal fra Finans Danmark viser, at landets boligejere og virksomheder fik 36.789 lånetilbud fra re­al­kre­di­tin­sti­tut­ter­ne i januar, hvoraf 13.465 er givet på baggrund af boligkøb. Dagens tal sætter dermed en tyk streg under, at januar måneds gunstige renteniveau i den grad fik boligejerne til kon­ver­te­rings­fa­det. Især i den sidste uge op til op­si­gel­ses­fri­sten 29. januar gik det stærkt, og næsten halvdelen af kon­ver­te­rings­bøl­gen på 64 mia. kr. kom således i hus her. Samtidig har boligmarkedet fortsat det høje handelsniveau, hvilket også bidrager til et generelt løft i lånetilbuddene.

Januar bød både på et buldrende boligmarked og en lille kon­ver­te­rings­bøl­ge, som giver pil op på antallet af lånetilbud. Renterne viste sig fra sin gunstige side, hvor 0,5 pct. lånene var toneangivende, som en del boligejere benyttede muligheden til at sikre sig en ned­kon­ver­te­ring af deres eksisterende realkreditlån. Det endte derfor med en kon­ver­te­rings­bøl­ge, som i størrelse minder om dem, som vi så i juli og oktober sidste år.

Siden op­si­gel­ses­fri­sten har vi set en mindre rentestigning, som har sendt begge 1 pct. lån tilbage i varmen, og som derfor samtidig har sendt de to 0,5 pct. lån ud i kulden. Det gør, at en ned­kon­ver­te­ring særligt henvender sig til boligejere med 2 pct. lån eller derover. Næste op­si­gel­ses­frist venter ved udgangen af april.

Med lille pil op på renterne og et boligmarked, som falder lidt mere til ro, så forventer vi også et fald i antallet af lånetilbud i forhold til januar. Vi ser dog fortsat kon­ver­te­rings­mu­lig­he­der i sigte og en pæn, om end lavere, aktivitet på boligmarkedet, så realkreditten kommer stadig til at udskrive en pæn portion lånetilbud over den kommende tid.

Relaterede artikler