Huspriserne stiger med det højeste siden 2006

Det er helt vilde tal.

Jeppe Juul BorreCheføkonomjjb@al-bank.dk38 48 47 61
Laveste boligudbud i 14 år - udbuddet af boliger fortsatte ned i juni

Netop of­fent­lig­gjor­te tal fra Finans Danmark viser, at boligpriserne bankede i vejret i 1. kvartal. I 1. kvartal steg huspriserne med 4,5%. det er den højeste prisstigning på huse siden 2006. I samme periode steg lej­lig­heds­pri­ser­ne med 4,3% og som­mer­huspri­ser­ne med 7,1%. Med pristallene for 1. kvartal ligger priserne på huse, lejligheder og sommerhuse i dag henholdsvis 11,6%, 11,9% og 20,8% højere sammenlignet med for et år siden.

Det er helt vilde tal, som boligmarkedet præsterer i den her tid, og farten er kommet alt for højt op. Pris­stig­nin­ger­ne har brudt ha­stig­heds­græn­sen. Det har i snart et år været noget nær en folkesport at købe bolig. Den brandvarme efterspørgsel har kort og godt sat boligudbuddet skak mat. Og netop det lave udbud har sammen med den høje efterspørgsel resulteret i de her prisstigninger, som man med dagens tal næsten kun kan måbe over.

Virkelighedens grænser bliver nogle steder i landet sat på prøve lige nu uden dog at være brudt. Det er særligt i og omkring de større byer, hvor virkelighedens rammer er kommet tættere på.

Vi forventer, at stigningerne i boligpriserne drosler ned over den kommende periode, og det er der flere årsager til. Vi ser i de seneste tal, at han­del­sak­ti­vi­te­ten er kommet lidt ned fra det tårnhøje niveau, der prægede den første del af året. Det betyder, at udbuddet endelig kan få lov til at stige igen, hvilket vil levere lidt luft til et meget presset boligmarked. Samtidig er renterne steget, hvilket gør det dyrere at eje en bolig og dermed smitte negativt af på bo­li­g­ef­ter­spørgs­len. Endelig står vi også foran en periode med genåbning ovenpå coronkarisen, og det kan i tillæg lette lidt af bo­li­g­ef­ter­spørgs­len.

Relaterede artikler