Huspriserne steg 2,3% i marts - højeste månedsstigning i statistikkens historie

Prisen på villa- og rækkehuse steg med 2,3%.

Jeppe Juul BorreCheføkonomjjb@al-bank.dk38 48 47 61
Huspriserne steg 2,3% i marts - højeste månedsstigning i statistikkens historie

Netop of­fent­lig­gjor­te tal fra Boligsiden viser, at boligpriserne steg mærkbart i marts.

Prisen på villa- og rækkehuse steg med 2,3%, mens lej­lig­heds­pri­ser­ne steg med 2,2%. Som­mer­huspri­ser­ne havde de største vinger på og steg med 3,8%. Vi har aldrig tidligere set en så høj månedlig prisstigning for huse i Boligsidens hi­sto­ri­e­sta­ti­stik, som dækker de seneste 10 år. Også stigningen i lej­lig­heds­pri­ser­ne og som­mer­huspri­ser­ne er tæt på at sætte sta­ti­stik­re­kord.

Boligmarkedet har for længst overskredet ha­stig­heds­græn­sen, og alligevel skifter det endnu et gear op i marts. Købelysten virker nærmest umættelig, og køberne er villige til at give mere for boligen. Sammenlignet med for et år siden er et hus i gennemsnit steget med en kvart million kr., mens en lejlighed i gennemsnit har taget 300.000 kr. på.

Med udviklingen i marts betyder det, at de årlige bo­lig­pris­stig­nin­ger på alle tre boligtyper nu er over 10% for første gang siden midten af 00’erne. For huse og lejligheder er priserne i dag henholdsvis 12,3% og 13,6% højere end for et år siden, mens som­mer­huspri­ser­ne er steget med næsten 19% sammenlignet med sidste år. Det har vi ikke tidligere været vidne til i statistikken, og kobler vi andre statistikker på, så er det aktuelt de kraftigste bo­lig­pris­stig­nin­ger siden tiden op mod finanskrisen. De aktuelle prisstigninger kan dog endnu ikke helt måle sig med dengang, hvor de nåede op på omkring 25% for huse og sommerhuse samt 30% for lejligheder.

Det er meget voldsomme tal, som vi har overfor os i øjeblikket. Når vi taler om tocifrede prisstigninger på boligmarkedet, så skal det naturligvis også drage sig stor opmærksomhed. Det er ikke sunde stigninger, som heller ikke er holdbare over en længere periode. Men ser vi på selve prisniveauet, er markedet endnu ikke hevet ud af balance. Rammerne for, hvad det kan holde til, risikerer dog blive udfordret med den aktuelle hastighed, men jeg tror ikke på, det holder ved i meget længere tid. Hastigheden vil drosle af.

Vi har tiltro til, at pris­stig­nin­ger­ne vil løje af over den kommende tid. Udbuddet er igen begyndt at vise stigende forårstegn, og det vil lukke luft ud af et presset boligmarked. Samtidig har renten også taget et pænt nøk op siden årsskiftet. Det gør det kort og godt dyrere at købe bolig og vil lægge et naturligt lån på pris­ud­vik­lin­gen. Sidst men ikke mindst har pris­stig­nin­ger­ne i sig selv gjort det dyrere at købe bolig, og det sætter gradvist begrænsninger for, hvor mange der kan være med og har lyst til at være med. De kommende måneder vil dog fortsat byde på kraftige årlige stigninger i boligpriserne, da de sammenlignes med april og maj sidste år, hvor priserne for en kort stund vendte næsen nedad.

Jeg må erkende, at det er en lille lettelse at se boligudbuddet stige en smule igen. Selvom stigningen er i den lave ende, så er det den første stigning i et år, som vi lige nu er vidne til. Det er længe tiltrængt i et marked, som bevæger sig med for høj fart. En massiv bo­lig­kø­ber­ef­ter­spørgsel har sammen med et konstant faldende udbud i 11 måneder i træk dannet den perfekte cocktail for mærkbare prisstigninger. Derfor vil et øget udbud lukke noget af luften ud af det pressede boligmarked, og pris­stig­nin­ger­ne vil løje af. Vi har i en periode forventet en udbudsstigning gennem foråret, og det her lægger kimen til yderligere stigning.

Ved udgangen af marts er der 24.164 huse til salg, hvilket er stort set uændret i forhold til måneden. Et spadestik dybere viser imidlertid, at udbuddet steg med 4% i marts i Region Hovedstaden. Udbuddet af lejligheder steg med 1,5% i marts til 5.086, mens antallet af Til Salg-skilte vrimlede frem med 6,1% i som­mer­hu­s­om­rå­der­ne til nu 4.234.

I forhold til for et år siden er udbuddet stadig meget lavere i dag. Udbuddet af huse dykket med 27% og lejligheder med 28%. Voldsomst er det gået for sig på som­mer­hus­mar­ke­det, hvor antallet af Til salg-skilte i som­mer­hu­s­om­rå­der­ne er halveret.

Stigningen i marts er langtfra gældende for hele landet og alle boligtyper, men ikke desto mindre ser vi det som begyndelsen på en generel udbudsstigning i forbindelse med foråret. Stigningen er primært drevet af lejligheder og sommerhuse samt huse i ho­ved­stads­om­rå­det. Men det er blandt andet også på de områder, hvor det er gået stærkest på boligmarkedet det seneste år, så det er også tiltrængt her.

Et stigende udbud vil være med til at give lidt luft til et presset boligmarked. Det går i vores optik for stærkt på boligmarkedet i øjeblikket uden dog, at priserne endnu er kommet ud af trit med virkeligheden, når vi sammenligner med andre dele af økonomien. Siden sidste år er priserne gennemsnit steget med henholdsvis 9,2%, 11,7% og 12,7% for huse, lejligheder og sommerhuse. Det er prisstigninger, som ikke bør fortsætte i sammen takt, hvilket heller ikke er vores forventning. Netop det øgede udbud og de seneste ren­testig­nin­ger vil være med til at lægge lidt låg på stigningerne.

Relaterede artikler