Færre bolighandler i april, men et fortsat meget højt niveau

Der blev solgt 9.736 huse, lejligheder og sommerhuse i marts.

Jeppe Juul BorreCheføkonomjjb@al-bank.dk38 48 47 61
Dyk i handler med huse og lejligheder - sommerhuse i vild udvikling

Nye tal fra Boligsiden viser, at der blev solgt 9.736 huse, lejligheder og sommerhuse i marts. Det er 2.200 færre køb og salg i forhold til i marts, så der er derved tale om en betragtelig nedgang i aktiviteten. Trods faldet sætter april dog samtidig rekord for, hvad der er blevet handlet i en april måned tilbage i tid. Således var der i år 62% flere handler end i april sidste år, som vel at mærke var skudt i sænk af coronakrisens begyndelse. Men sammenligner vi endnu længere tilbage i tid, så var han­del­sak­ti­vi­te­ten i år 84% højere end gennemsnittet for april i perioden 2010-2019.

Han­del­sak­ti­vi­te­ten dykker med næsten 20% i forhold til marts, men der er på ingen måde tale om et marked i tomgang. Til trods for faldet bød april faktisk på den bedst målte aprilmåned, og ser vi bredt over alle måneder, så er der tale om det fjerdehøjeste salg i statistikkens mere end 10-årige historie. Så aktiviteten er fortsat enormt høj på boligmarkedet, om end det ikke kan følge med på den handelstsunami, som vi oplevede i marts.

For samtlige boligtyper er der tale om et fald i forhold til marts, men et fortsat højt niveau som slår rekord for selvsamme måned tilbage i tid. For huse blev der handlet 6.143, hvilket er et fald på 17% sammenlignet med marts. Lejligheder faldt med 22%, hvor der i alt blev købt og solgt 2.008 lejligheder, mens der blev handlet 1.585 sommerhuse, hvilket svarer til 18% færre end i marts.

Appetitten på boliger er fortsat høj, men kommer ned fra tinderne i marts. Det er bestemt ikke entydigt negativt, at han­del­sak­ti­vi­te­ten kommer lidt ned. En lavere han­del­sak­ti­vi­tet kan være med til at give lidt luft til boligudbuddet, som har kæmpet med at komme op. Netop det lave udbud har bidraget til de kraftige prisstigninger gennem det seneste år. Hertil har renterne peget op, som vil lægge lidt låg på bo­li­g­ef­ter­spørgs­len, mens også priserne har nået et niveau, hvor der også vil være færre, som har lyst og mulighed for at være med.

Vi forventer, at han­del­sak­ti­vi­te­ten fortsat vil pege svagt ned, og at udbuddet omvendt vil pege op. Det vil bidrage til, at pris­stig­nin­ger­ne vil løje af i løbet af resten af året, hvilket også er tiltrængt. Rammerne for boligmarkedet bliver visse steder omkring de store byer i øjeblikket testet med den nuværende hastighed, som ikke bør fortsætte i lang tid endnu. Vi forventer, at der fortsat er prisstigninger i vente, men også at farten på pris­stig­nin­ger­ne vil løje af over den kommende tid foranlediget af et øget udbud gennem foråret. Udbuddet bliver dog et helt afgørende element for boligmarkedet de kommende måneder, og formår udbuddet ikke have pil op, så er der grobund for fortsat høje prisstigninger.

Relaterede artikler