Et stærkt boligmarked holder antallet af tvangsauktioner lavt

Starten på 2021 har budt på et lavt antal tvangsauktioner.

Brian Friis HelmerPrivatøkonombf@al-bank.dk38 48 45 55
Buldrende boligmarkedet trykker nedslagene

I marts blev der bekendtgjort 143 tvangs­auk­tio­ner, når der tages højde for normale sæsonudsving. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik. Det lave antal månedlige tvangs­auk­tio­ner, hvor der i 2020 var 176 i gennemsnit om måneden, fortsætter altså ufortrødent i de første tre måneder af 2021, og har endda taget et nyk ned til under 150 bekendtgjorte tvangs­auk­tio­ner om måneden.

Starten på 2021 har budt på et lavt antal tvangs­auk­tio­ner – endda lavere end vi gennemsnitligt så pr. måned i 2020, som bød på det laveste antal tvangs­auk­tio­ner i 12 år. Hvor vi normalt vil se tvangs­auk­tio­ner­ne tikke op efter en krise, er det modsatte sket denne gang - også selvom ledigheden er højere i dag end før krisens start.

Den alt­over­skyg­gen­de årsag til, at antallet af tvangs­auk­tio­ner er trykket i bund, skal findes på det stærke boligmarked. For når priserne stiger, han­del­sak­ti­vi­te­ten er høj og liggetiderne falder, så er det alt andet lige lettere at sælge sin bolig i fri handel, hvis der opstår problemer med at betale terminen. I tillæg er det heller ikke boligmarkedets kernetropper, som er hårdest ramt af ledighed under denne krise.

Ser vi fremad, så forventer vi, at antallet af tvangs­auk­tio­ner vil fortsætte det lave niveau. Vores forventning bygger på det stærke boligmarked, og at restancerne (som er første tegn på be­ta­lings­pro­ble­mer blandt boligejerne) fortsat er meget lave.

Relaterede artikler