Det samlede indfrielsesomfang endte på 28 mia. kr. – laveste niveau i over 2 år

Tal fra de danske realkreditinstitutter viser det laveste samlede indfrielsesomfang i over 2 år. Der blev indfriet fastforrentede lån for 28 mia. kr. Læs mere her »

Brian Friis HelmerPrivatøkonombf@al-bank.dk38 48 45 55
Danskernes friværdi voksede i 2019

Friske tal fra de danske re­al­kre­di­tin­sti­tut­ter viser, at det samlede ind­fri­el­ses­om­fang af fastforrentede lån endte på 28 mia. kr. ved udgangen af april. 

Typisk sker indfrielserne i forbindelse med ned­kon­ver­te­rin­ger, og ved denne op­si­gel­ses­frist er der tale om den laveste aktivitet i mere end 2 år, hvor vi skal helt tilbage til op­si­gel­ses­fri­sten ved udgangen af januar 2019 for at finde et tilsvarende lavt niveau. Dermed agerer ren­testig­nin­gen som en effektiv bølgebryder, hvor vi ved de seneste 8 op­si­gel­ses­fri­ster har set større og mindre kon­ver­te­rings­bøl­ger skylle ind over landet. De 8 bølger har tilsammen givet kon­ver­te­rings­ak­ti­vi­tet for ca. 750 mia. kr. 

De stigende renter har fungeret som en effektiv bølgebryder for aktiviteten ved denne op­si­gel­ses­frist, hvor vi altså ender med, at der blev indfriet fastforrentede lån for 28 mia. kr. Med en rente på aktuelle 1,5% på et 30-årigt fastforrentet lån, så giver det god mening, at omlægningerne står stille, da gevinsten ved en ned­kon­ver­te­ring i langt de fleste tilfælde er forduftet. Derudover har mange boligejere allerede tidligere udnyttet muligheden og fået ordnet ned­kon­ver­te­rin­gen.

Når der så alligevel er indfriet for 28 mia. kr. ved udgangen af april, så er det fordi, at der fortsat er visse boligejere for, hvem det er en fordel at nedkonvertere til trods for ren­testig­nin­gen. Herudover skal vi skæve til boligmarkedet, hvor handlerne tromler afsted. Når en boligejer sælger sin bolig, så bliver sælgers lån typisk indfriet i forbindelse med handelen, og det påvirker ind­fri­el­ses­tal­le­ne.

Retter vi blikket ud i horisonten, så er det vores forventning, at større ned­kon­ver­te­rings­bøl­ger er slut i denne omgang i takt med et højere renteniveau og at mange allerede har nedkonverteret.

Her kan det næste spørgsmål så melde sig i forhold til, om op­kon­ver­te­rin­ger så er på vej tilbage i spil for boligejerne? Og der må vi sige, at der er vi ikke endnu, hvor en opkonvertering er oplagt, da ren­testig­nin­gen endnu er for beskeden. Men vi kan omvendt heller ikke udelukke, at boligejerne pludselig står og skal overveje en opkonvertering hvilket vi kortvarigt var vidne til i Coronakrisens indledning.

Skulle renteniveauet tage et hop ned igen, så kan det give mindre skvulp undervejs, da der trods alt er en mindre portion 2%-lån tilbage blandt boligejerne.

1,5%-lånet med afdrag er i spil igen fra i dag

Det 30-årige 1,5%-lån med afdrag fra Totalkredit har ligget lige over kurs 100 i lidt over en uge. Men i fredags endte gen­nem­snits­kur­sen en brøkdel under 100, og det betyder, at lånet er tilbage på hylderne fra i dag. P.t. handler 1,5%-lånet i en kurs omkring 99,9, så det balancerer på en knivsæg, om lånet forbliver åbent for tilbud i de kommende dage.

Relaterede artikler