Det lave antal tvangsauktioner fortsætter – 126 i juni

Laveste niveau i 14 år.

Brian Friis HelmerPrivatøkonombf@al-bank.dk38 48 45 55
Sikkerhed trækker i boligejerne - lån med fast rente vinder frem

Netop of­fent­lig­gjor­te tal fra Danmarks Statistik viser, at der blev bekendtgjort 126 tvangs­auk­tio­ner i juni, når der tages højde for sæsonudsving. Det betyder, at det ultralave antal tvangs­auk­tio­ner fortsætter, og hvor der i juni er 4 færre end i maj.

Med juni måneds tal for antallet af tvangs­auk­tio­ner, kan vi gøre status over det første halve år af 2021. I årets første seks måneder har der været 726 tvangs­auk­tio­ner, hvilket giver et gennemsnit på ca. 120 om måneden. Det er et pænt nøk ned i forhold til sidste år, som bød på 175 i gennemsnit om måneden. Ser vi i forhold til 2015-2019, hvor der i gennemsnit var i omegnen af 225 tvangs­auk­tio­ner om måneden, så er det endnu lavere i årets første seks måneder.

Antallet af tvangs­auk­tio­ner ligger aktuelt på det laveste niveau i 14 år, hvor vi altså skal tilbage til 2006 og 2007 for at finde et lavere niveau for antallet af tvangs­auk­tio­ner. For at finde årsagen til det, skal vi rette øjnene mod boligmarkedet, hvor let omsættelighed og stigende priser gør det lettere at sælge sin bolig i fri handel, hvis der skulle opstå problemer med terminen. I tillæg er betalingsevnen blandt boligejerne den højeste siden 2008.

Skuer vi ud i fremtiden, så forventer vi, at det lave antal tvangs­auk­tio­ner, som har præget det seneste år, fortsætter. Der vil stadig være gang i boligmarkedet, selvom farten aftager, hvor restancerne (som er første tegn på be­ta­lings­pro­ble­mer blandt boligejerne) samtidig er meget lave, og det vil tilsammen holde tvangs­auk­tio­ner­ne i kort snor.

Relaterede artikler