De billige sommerhuse hittede i 2020

Handelsaktiviteten buldrede derved afsted på det danske sommerhusmarked, der trodsede alle forudsigelser. Der blev i 2020 solgt næsten 16.000 sommerhuse, hvilket er hele 55 procent flere end i 2019.

Sikkerhed trækker i boligejerne - lån med fast rente vinder frem

Da vi gik ind i året, havde som­mer­hus­mar­ke­det alle de rigtige betingelser for et godt år, men, at salget ville ligge 55 procent højere end i 2019 havde ingen forudset. Ser vi på hvilke sommerhuse, der er solgt flest af, er det sommerhusene under 1,2 mio. kr., der har været mest populære.

2020 så ud til at blive et stærkt år for som­mer­hus­mar­ke­det, hvor flere år med realøkonomisk fremgang, faldende renter og lempeligere låneregler havde øget populariteten. Dertil fik Coronakrisen nogle til at fremrykke drømmen om et sommerhus, da uden­lands­rej­ser ikke længere var muligt.

Han­del­sak­ti­vi­te­ten buldrede derved afsted på det danske som­mer­hus­mar­ked, der trodsede alle forudsigelser. Der blev i 2020 solgt næsten 16.000 sommerhuse, hvilket er hele 55 procent flere end i 2019.

Selvom aktiviteten generelt var høj for som­mer­hus­mar­ke­det, var det særligt sommerhuse til under 1,2 mio. kr. i salgspris, der skilte sig ud. Tager vi udgangspunkt i de 20 største som­mer­huskom­mu­ner, som dækker knap 70 procent af han­del­sak­ti­vi­te­ten, oplevede som­mer­huskom­mu­ner, hvor prisen gennemsnitligt set var under 1,2 mio. kr., en stigning i han­del­sak­ti­vi­te­ten på over 60 procent.

Det betyder, at de billigste sommerhuse nu udgør en samlet større andel af det samlede sommerhussalg sammenlignet med sidste år.

Med udsigt til mere ferie hjemme i Danmark, var Coronakrisen for mange det sidste skub til at realisere som­mer­hus­drøm­men. Her er de billige sommerhuse en god måde at afprøve drømmen på.

Et typisk sommerhus på 80 kvadratmeter kostede 1,4 mio. kr. i 2020.  Som potentiel sommerhusejer skal man regne med lidt over 14.500 kr. i rente- og bi­drags­ud­gif­ter efter skat per lånt mio. det første år, og dertil kommer alle de andre udgifter, der er forbundet med at være sommerhusejer. Det er mange penge, og derfor ser vi også, at de sommerhuse danskerne har efterspurgt flest af, er de billigste.

Hele analysen kan læses her

Analysen er omtalt i Berlingske 23 februar.

Relaterede artikler