Boligpriserne slår igen rekord efter ny stigning i april

De mærkbare stigninger fortsætter således, efter priserne i april steg med 1,7%.

Jeppe Juul BorreCheføkonomjjb@al-bank.dk38 48 47 61
Hus- og lejlighedspriser knap 5% højere end for et år siden - sommerhuspriserne brager op med det dobbelte

Netop of­fent­lig­gjor­te tal fra Boligsiden viser, at boligpriserne steg igen i april, hvilket betyder, at priserne på alt lige fra huse til lejligheder til sommerhuse slår nye rekorder. Den seneste tids tendens med mærkbare stigninger fortsætter således, efter priserne i april steg med 1,7% for både huse og lejligheder. Som­mer­huspri­ser­ne steg mest i april med 4,2% i forhold til marts.

Med den seneste måneds stigning i boligpriserne tager den årlige stigningstakt et nyt skridt op. For huse ligger priserne nu 14,3% højere i forhold til for et år siden, mens det for lejligheder er 16,6%. Som­mer­huspri­ser­ne tager titlen som boligprisernes højdespringer med 24,4% sammenlignet med sidste år.

Det er meget voldsomme prisstigninger, som boligmarkedet præsterer i den her tid. Rekordernes tid er med al tydelighed ikke forbi, og det bliver næppe de sidste af slagsen i år, hvor vi forventer fortsatte prisstigninger. Der skal ikke herske nogen tvivl om, at de her stig­nings­tak­ter ikke er holdbart over en længere periode, og en neddrosling vil være kærkommen. Det er imidlertid også det, som vi forventer, hvor et let stigende udbud samt pil op på renterne vil give lidt ro forude. I tillæg oplevede boligpriserne en midlertidig nedgang for præcist et år siden, hvilket giver års­stig­nin­ger­ne et ekstra nøk op lige nu, og det vil falde bort over de næste måneder.

Tager vi udgangspunkt i en gen­nem­snits­be­tragt­ning, så er et standardhus i Danmark steget med 290.000 kr. på blot et år. Ser vi på lejlighederne, så er prisen i gennemsnit steget med 380.000 kr. siden sidste år. Det dækker imidlertid over store forskelle, og zoomer vi ind på København by og Frederiksberg, så taler vi om en årlig prisstigning på i omegnen af 650.000-800.000 kr. Tager vi et blik på som­mer­hus­mar­ke­det, så er sommerhusene i gennemsnit steget med 360.000 kr. siden sidste år.

Priserne er steget betragteligt den seneste tid, og vi forventer tilmed fortsatte prisstigninger herfra, om end i et lavere tempo. Pris­stig­nin­ger­ne har allerede brudt ha­stig­heds­græn­sen, men virkelighedens rammer er endnu ikke brudt, selvom det nærmer sig visse steder, særligt koncentreret i og omkring de større byer.

Der strømmer imidlertid robuste tal ind fra boligmarkedet, som vidner om et marked med en solid iboende sikkerhed. Boligejerne viser kun en ganske moderat vækst i låneinteressen trods de mærkbart stigende boligpriser. Samtidig er det de mest rentesikre låneformer, de fastforrentede lån, som driver hele udlånsvæksten og mere til. Danskernes gæld i forhold til indkomsten er i tillæg nedbragt gennem en lang periode siden finanskrisen. Og tager vi et blik på den tvangs­auk­tio­ner, så er de aktuelt på laveste niveau i 14 år, mens boligejeres viser den stærkeste be­ta­lings­styr­ke siden 2008. Og det til trods for højere ledighed under coronakrisen.

Relaterede artikler