Boligpriserne slår atter rekord i juni

Højdespringeren er fortsat sommerhuse.

Brian Friis HelmerPrivatøkonombf@al-bank.dk38 48 45 55
Lånetilbud i realkreditinstitutterne holdes oppe af bolighandler

Morgenfriske tal fra Boligsiden viser, at boligpriserne fortsætter opad i juni, hvor priserne på huse stiger med 1,0%, på lejligheder med 0,5% mens som­mer­huspri­ser­ne stiger med 1,9%. Det sender atter boligpriserne op i nye rekorder, uanset om vi taler om huse, lejligheder eller sommerhuse.

Ser vi på bo­lig­pris­stig­nin­ger­ne i forhold til samme tid sidste år peger de også fortsat voldsomt op. For huse er priserne 14,9% højere end sidste år, mens tallet for lejligheder lyder på 17,3%. Høj­desprin­ge­ren er fortsat sommerhuse, som er hele 25,5% højere end samme måned sidste år. Omsætter vi de årlige procentuelle stigninger til kroner, så er et gennemsnitligt hus over det seneste år blevet lidt mere end 300.000 kr. dyrere, mens der for en gennemsnitlig lejlighed og sommerhus er tale om i underkanten af 400.000 kr. på et år.

Boligpriserne fortsætter deres himmelflugt i juni, hvor de endnu en gang slår rekord. Det sætter en tyk streg under med, hvilken fart boligmarkedet bevæger sig, hvor det bestemt går for stærkt, når de årlige pris­stig­nings­tak­ter stort set er på 15% eller derover.

Vi kan dog allerede se de første tegn på, at boligmarkedet er begyndt at puste ud. Selvom boligpriserne stiger i juni, så er stig­nings­tak­ten lavere end i de foregående måneder, ligesom også de årlige pris­stig­nings­tak­ter i juni er et nøk lavere end i maj. Også andre tal fra boligmarkedet indikerer, at farten er begyndt at aftage, hvor både antallet af boliger til salg er vokset, mens han­del­sak­ti­vi­te­ten de seneste par måneder er begyndt at aftage.

Vi forventer derfor, at boligmarkedet vil fortsætte ned i gear i den kommende tid i takt med, at vi forventer, at boligudbuddet vil fortsætte med at pege op og han­del­sak­ti­vi­te­ten taber lidt af pusten. Derudover er renten på et 30-årigt fastforrentet lån steget siden starten af året, og det vil alt sammen lægge en dæmper på pris­stig­nin­ger­ne, som vi fortsat forventer vil stige, men i et noget lavere tempo.

Relaterede artikler