Boligpriserne sætter hastigheden op

Prisen på huse og lejligheder i januar steg for 9. måned i træk.

Jeppe Juul BorreCheføkonomjjb@al-bank.dk38 48 47 61
Bolighandlerne buldrer videre - sidste uge bød på højeste hussalg under coronakrisen

Der er fart på boligmarkedet og nye tal viser, at farten tager til. Netop of­fent­lig­gjor­te tal fra Boligsiden viser, at prisen på huse og lejligheder i januar steg for 9. måned i træk. I gennemsnit for hele landet steg huspriserne med 1,0% i januar, mens de steg med 1,3% på ejer­lej­lig­he­der. Siden sidste år er gen­nem­snits­pri­sen for et hus steget med 7,6%, mens lej­lig­heds­pri­ser­ne i dag ligger 10,3% højere. Det svarer til, at et typisk hus er blevet 150.000 kr. dyrere på et år, mens en lejlighed er steget mere end 260.000 kr. i pris.

Det seneste års betragtelige prisstigninger har sendt boligpriserne op i nye rekorder, og samtidig er de på det seneste også taget til i styrke. For huse skal vi tilbage til midten af det forgangne årti for at finde tilsvarende årlige prisstigninger, mens den årlige prisudvikling på lejligheder er den højeste siden 2018. Pris­stig­nin­ger­ne tangerer således aktuelt det højeste siden finanskrisen. De er dog ikke i nærheden af finanskrisens egne prisstigninger. Dengang nåede de årlige prisstigninger op på omkring 25% for huse og 30% for lejligheder.

Der er virkelig meget fart på boligmarkedet i øjeblikket, og farten er også for høj i min optik. En buldrende han­del­sak­ti­vi­tet danner sammen med det laveste udbud i 15 år en perfekte cocktail for markante prisstigninger, og det er det, som aktuel sker. Men selvom den nuværende hastighed giver anledning til lidt panderynker, så er priserne endnu ikke slået ud af trit med virkeligheden. Der er vi ikke endnu, men vejen derhen er blevet en hel del kortere i løbet af det seneste år.

Vi forventer, at farten på boligpriserne igen vil aftage over det kommende halve år. Typisk ser vi et øget udbud gennem foråret, og det forventer vi også i år, hvilket vil fungere som en ventil til at lette noget af prispresset. Køberne er sultne og mange i øjeblikket, og et øget udbud vil imødekomme den sultne skare af boligkøbere, som i øjeblikket æder de boliger, der rammer markedet. Det går mange steder rigtig hurtigt.

Kommer vi omvendt ikke til at se en stigning i boligudbuddet, som er et grundelement i vores prognose om et lavere gear på boligmarkedet, så kan priserne fortsætte den aktuelle optur med den aktuelt høje hastighed. Det vil øge risikoen for, at boligpriserne nogle steder bliver slået ud af kurs med virkeligheden.

I den forgangne weekend var Boligsiden ude med tal for han­del­sak­ti­vi­te­ten i januar, som lød på næsten det dobbelte sammenlignet med en normal januar. Den høje fart fra 2020, som bøde på et historisk højt antal bolighandler, er dermed fortsat ind i 2021. Netop den høje han­del­sak­ti­vi­tet hugger aktuelt af udbuddet, selvom der samtidig kommer et overnormalt antal nye boligannoncer op. Den balance skal gerne ændre sig, for ikke at slå balancen på boligmarkedet ud af kurs.

Relaterede artikler