Boligpriserne fortsætter opturen - de årlige boligprisstigninger runder nu 15%

Det går alt for stærkt i øjeblikket.

Jeppe Juul BorreCheføkonomjjb@al-bank.dk38 48 47 61
Højeste antal lånetilbud fra realkreditten i 12 måneder

Netop of­fent­lig­gjor­te tal fra Boligsiden viser, at boligpriserne fortsatte opturen i maj. I maj steg huspriserne med 1,5%, lej­lig­heds­pri­ser­ne med 1,1% og som­mer­huspri­ser­ne med 2,8%.

De nye stigninger betyder, at de årlige bo­lig­pris­stig­nin­ger nu har rundet 15% på tværs af boligtyperne. Huse ligger i dag 15,7% over sidste år, lejligheder 17,9% over, mens som­mer­huspri­ser­ne er fløjet højt og er i dag 26,4% højere i forhold til for et år siden.

Boligmarkedet runder nu årlige prisstigninger på mere end 15%. Det er virkelig virkelig voldsomt. I gennemsnit er et hus er blevet mere end 300.000 kr. dyrere på blot et år. Hvis jagten går efter en lejlighed eller et sommerhus, så skal man slippe rundt regnet 400.000 kr. mere i gennemsnit for at købe i dag end for et år siden. Og det er alene gen­nem­snits­pri­ser. Der er nogle steder, særligt omkring ho­ved­stads­om­rå­det, hvor vi taler om prisstigninger tættere på 1 mio. kr. og i nogle tilfælde også over.

Det går alt for stærkt på boligmarkedet i øjeblikket, og de aktuelle prisstigninger er på ingen måde holdbare over en længere periode. Pris­stig­nin­ger­ne har allerede brudt ha­stig­heds­græn­sen, men virkelighedens rammer er endnu ikke brudt, selvom det nærmer sig visse steder, særligt koncentreret i og omkring de større byer.

Vi forventer, at stigningerne i boligpriserne drosler ned over den kommende periode, og det er der flere årsager til. Vi ser i de seneste tal, at han­del­sak­ti­vi­te­ten er kommet lidt ned fra det tårnhøje niveau, der prægede den første del af året. Det betyder, at udbuddet endelig kan få lov til at stige igen, hvilket vil give luft til et meget presset boligmarked. Samtidig er renterne steget, hvilket gør det dyrere at eje en bolig og dermed smitte negativt af på bo­li­g­ef­ter­spørgs­len. Endelig står vi også foran en periode med genåbning ovenpå coronkarisen, og det kan i tillæg lette lidt af bo­li­g­ef­ter­spørgs­len.

Underliggende er der allerede en mindre og yderst spæd opbremsning i pris­ud­vik­lin­gen. I de rå tal fra Boligsiden ser vi, at maj bød på en lavere stigningstakt end i de to foregående måneder. Samtidig stiger boligpriserne også typisk i foråret og renser vi for sæsonen, så bød maj rent faktisk på den laveste pris­stig­nings­takt i et halvt års tid. Om end der stadig er tale om mærkbare stigninger, så er de altså en spids lavere end i den foregående håndfuld måneder.

Relaterede artikler