Boligpriserne fortsætter op - men i nedsat tempo

Den lavere hastighed er positivt for boligmarkedet.

Jeppe Juul BorreCheføkonomjjb@al-bank.dk38 48 47 61
Boligpriserne fortsætter op - men i nedsat tempo

Nye tal fra Boligsiden viser, at boligpriserne steg igen i september. Priserne på huse og lejligheder er dermed steget uafbrudt i samtlige måneder siden april sidste år. Tallene viser dog samtidig, at pris­stig­nin­ger­ne i dag sker i et nedsat tempo, og at det langsommere tempo ser ud til at have bidt sig fast. I september steg huspriserne med 0,3%, mens også lej­lig­heds­pri­ser­ne ligeledes steg med 0,3%. Tidligere på året den månedlige prisstigning oppe og runde 2% for både huse og lejligheder.

Den nøgterne kendsgerning er, at boligpriserne ufortrødent fortsætter op. September tegner sig for den 17. måned i træk, hvor prisen på både huse og lejligheder stiger. Vi hæfter os dog samtidig ved, at en del af gassen er gået af ballonen. Priserne er i de seneste måneder steget i det laveste tempo i mere end et år. Så kort fortalt står boligmarkedet med fortsatte prisstigninger, men altså i et langsommere tempo.

Den lavere hastighed er positivt for boligmarkedet, som simpelthen har spænet for hurtigt med stribevis af handels- og prisrekorder under store dele af coronakrisen. Risikoen er, at boligmarkedet kommer i ubalance, som i sidste ende ikke alene vil være en risiko for boligmarkedet og boligejerne, men også med negativ afsmitning på resten af økonomien. Derfor ser vi det langsommere tempo som kærkomment.

Meget peger på, at den lavere fart nu har bidt sig fast, og vi forventer også, at det kommer til at fortsætte herfra. Mange danskere har allerede fået opfyldt deres boligdrømme gennem det seneste års tid, og så er coronaeffekten fordampet af med genåbningen og nor­ma­li­se­rin­gen. Hertil er renterne steget, og endelig bør man ikke negligere, at priserne er steget så markant gennem det seneste års tid, hvilket betyder, at færre har mulighed og formentlig også lyst til at være med.

Ser vi på årsstigningen i boligpriserne, er de fortsat meget høje. I september var hus- såvel som lej­lig­heds­pri­ser­ne 13% højere sammenlignet med samme måned sidste år. Det svarer i kroner til, at den gennemsnitlige pris på et hus er steget med 270.000 kr. på et år, mens prisen på en lejlighed i gennemsnit er steget med 300.000 kr. Det er nogle gevaldige årlige prisstigninger. De årlige prisstigninger er dog faldet toppede dog i maj på huse og lejligheder med henholdsvis 16% og 18%. Det er desuden nogle årstal, som vi vil se dale yderligere over den kommende tid.

Som­mer­huspri­ser­ne falder - største prisfald i mere end 4 år

Retter vi blikket på sommerhuse, så faldt priserne i september med 1,7%. Det er det største månedlige prisfald på som­mer­hus­mar­ke­det siden foråret 2017. Dog viser sommerhuse generelt markant større prisudsving. Samtidig er det ikke usædvanligt, at som­mer­huspri­ser­ne stilner af på den her side af sommerferien. Det er ganske enkelt mindre populært at købe sommerhus efter sommeren, hvilket heller ikke er så be­mær­kel­ses­vær­digt endda. Tager man højde for sæsonudsving i som­mer­huspri­ser­ne, er faldet i september derfor mere mildt end det, som de rå tal umiddelbart giver et billede af.

Vi skal samtidig huske på, at som­mer­huspri­ser­ne har været på et massivt ridt gennem store dele af tiden med corona. Sammenlignet med for et år siden ligger priserne 16% højere. For et gennemsnitligt sommerhus betyder det, at det er blevet 260.000 dyrere på blot et år. Sammenligner vi prisen i dag med prisen før corona, så er et gennemsnitligt sommerhus ligefrem steget med mere end 400.000 kr.

Relaterede artikler