Boligmarkedet sætter ny handelsrekord - der blev solgt en bolig hvert 4. minut i marts

Der blev solgt 11.920 boliger (huse, lejligheder og sommerhuse) i marts.

Jeppe Juul BorreCheføkonomjjb@al-bank.dk38 48 47 61
Nationalbanken øger optimismen omkring boligmarkedet – boligejerne har udsigt til en værdistigning på 323.000

Nye of­fent­lig­gjor­te tal fra Boligsiden viser, at der blev solgt 11.920 boliger (huse, lejligheder og sommerhuse) i marts. Det aldrig nogensinde set så højt før, og dermed sætter marts 2021 ny rekord for han­del­sak­ti­vi­te­ten på boligmarkedet.

Boligmarkedet viser en næsten ubeskrivelig fart med de her handelstal. Der bliver i denne tid sat nye standarder for, hvad der kan lade sig gøre på boligmarkedet, og aktiviteten er lige nu højere end før finanskrisen. Regner vi lidt på det, så blev der i gennemsnit solgt enten et hus, en lejlighed eller et sommerhus hurtigere end hvert fjerde minut igennem marts måned. Ser vi alene på de lyse timer, så blev der købt og solgt hvert andet minut. Det er meget voldsomt.

Han­del­sak­ti­vi­te­ten var høj for samtlige boligtyper i marts, særligt ført an af husmarkedet. Her blev der solgt 7.421 huse, som er 25% flere handler end i februar. På lej­lig­heds­mar­ke­det blev der købt og solgt 2.584 lejligheder i marts, hvilket er 5% flere en måneden før, mens der blev handlet 1.915 sommerhuse, som svarer til en stigning på 26%. Med til de tal hører, at vi også typisk ser en stigning i han­del­sak­ti­vi­te­ten fra februar til marts, men februar bød i sig selv på en høj aktivitet.

Appetitten på boliger er eksploderet til nye højder under coronakrisen. Selvom det kan virke som lidt af et paradoks midt under en krise, så kommer danskernes nærmest umættelige bo­li­g­ef­ter­spørgsel af, at de fleste danskere har været upåvirkede af coronakrisen, mens at krisen alene har ramt i mere kortvarige perioder, om end den har ramt hårdt. Det betyder, at mange danskere er yderst fortrøst­nings­ful­de for egen økonomi, som understøtter appetitten på boliger. Hertil har coronakrisen med mere tid derhjemme også medbragt flere og mere grundige boligsnakke ved spisebordet, mens også den potentielle udsigt til at bruge mere tid i hjemme fremover betyder, at vi er villige til at bruge flere penge på boligen.

Der er ingen tvivl om, at boligmarkedet bevæger sig i for høj en hastighed lige nu. En høj han­del­sak­ti­vi­tet er såmænd ikke et problem i sig selv, men når det kombineres med det aktuelt laveste udbud i 16 år, så stiger priserne med mere, end hvad der er sundt for markedet. Siden sidste år er priserne steget med 12,3% for huse, mens lejligheder er steget med 13,6%. Som­mer­huspri­ser­ne er i samme periode steget næsten 19%. Det er første gang siden tiden op mod finanskrisen, at bo­lig­pris­stig­nin­ger årligt stiger med mere end 10% på alle tre boligtyper.

Boligmarkedet er til trods for den høje hastighed ikke kommet ud af balance, når vi ser på de underliggende faktorer som indkomster og renter. Rammerne bliver dog nogle steder, særligt i de store byer, testet med den nuværende hastighed, som ikke bør fortsætte i lang tid endnu. Vi forventer, at der fortsat er prisstigninger i vente, men også at farten på pris­stig­nin­ger­ne vil løje af over den kommende tid foranlediget af et øget udbud gennem foråret. Udbuddet bliver dog et helt afgørende element for boligmarkedet de kommende måneder, og formår udbuddet ikke have pil op, så er der grobund for fortsat høje prisstigninger. Hertil har renterne peget op, som vil lægge lidt låg på bo­li­g­ef­ter­spørgs­len, mens også priserne har nået et niveau, hvor der også vil være færre, som har lyst og mulighed for at være med.

Relaterede artikler