Bolighandlerne viser imponerende styrke

Handelsaktiviteten var den næsthøjeste målt for en september måned.

Jeppe Juul BorreCheføkonomjjb@al-bank.dk38 48 47 61
Boligpriserne fortsætter op - men i nedsat tempo

Nye tal fra Boligsiden viser, at der blev købt og solgt i alt 7.865 huse, lejligheder og sommerhuse i september. Det er tæt på han­del­sak­ti­vi­te­ten i de to foregående måneder. Det betyder derfor, at aktiviteten på boligmarkedet ser ud til at have stabiliseret sig på et lavere - om end stadig pænt - niveau end det hæsblæsende tempo, som vi så i foråret. Deler vi op mellem de enkelte boligtyper, så blev der i september handlet 5.280 huse, 1.655 lejligheder og 930 sommerhuse.

Selvom tempoet er gået ned siden foråret, så er der fortsat ganske mange handler. Septembers han­del­sak­ti­vi­tet var den næsthøjeste målt for en september måned i Boligsidens 11-årige statistik. Eneste gang det er overgået var sidste år.

Boligmarkedet præsterer i øjeblikket handelstal, som vi før coronakrisen havde været dybt imponerede over. Og det er jeg faktisk også lige nu. Sam­men­lig­nings­grund­la­get bør nemlig ikke være den tårnhøje aktivitet tidligere på året, som var en enlig svale. Hvis vi derfor skærer coronatidens boligmarked væk, så viser bolighandlerne aktuelt en imponerende styrke. Og når det er sagt, så er det på alle måder positivt, at boligmarkedet er faldet mere til ro efter forårets monsterhandel. Hastigheden var alt for høj med risiko for, at boligmarkedet ville gå i ubalance.

Selvom bolighandlerne er aftaget og faldet til det laveste i omkring halvandet år, så er der således fortsat tale om et marked med en fornuftig aktivitet. Så trods en faldende han­del­sak­ti­vi­tet er der ikke ligefrem tomgang i markedet.

Vi forventer, at den aktuelle fart bider sig fast. Danskernes bo­li­g­ef­ter­spørgsel er i bund og grund fornuftig, og deres økonomiske ram­me­be­tin­gel­ser til at købe bolig er ligeså. Det vil opretholde et fornuftigt handelsniveau på boligmarkedet. Og i forhold til den høje fart tidligere på året, så er coronaens positive påvirkning på boligmarkedet er fordampet, renterne steget, og så er priserne kommet op i et niveau, hvor færre danskere har både mulighed for og lyst til at være med.

Også pris­stig­nin­ger­ne er bremset op og er blevet mere afdæmpede. I september steg huspriserne med 0,3%, mens også lej­lig­heds­pri­ser­ne ligeledes steg med 0,3%. Tidligere på året den månedlige prisstigning oppe og runde 2% for både huse og lejligheder. Ser vi på årsstigningen i boligpriserne, er de fortsat meget høje. I september var hus- såvel som lej­lig­heds­pri­ser­ne 13% højere sammenlignet med samme måned sidste år. Det svarer i kroner til, at den gennemsnitlige pris på et hus er steget med 270.000 kr. på et år, mens prisen på en lejlighed i gennemsnit er steget med 300.000 kr. De årlige prisstigninger er dog faldet toppede dog i maj på huse og lejligheder med henholdsvis 16% og 18%. Det er desuden nogle årstal, som vi vil se dale yderligere over den kommende tid. Retter vi blikket på sommerhuse, så faldt priserne i september med 1,7%. Det er det største månedlige prisfald på som­mer­hus­mar­ke­det siden foråret 2017.

Relaterede artikler