Boligerne sælges langt hurtigere

: Salgstiden på huse rammer laveste i 14 år, mens lejligheder sætter ny rekord

Jeppe Juul BorreCheføkonomjjb@al-bank.dk38 48 47 61
Lånetilbud i realkreditinstitutterne holdes oppe af bolighandler

Nye tal viser, at hastigheden på boligmarkedet var forsat ekstremt høj i 2. kvartal. Salgstiderne bragede mod bunden i 2. kvartal, mens priserne skød op med høj fart. De netop of­fent­lig­gjor­te tal fra Finans Danmark, viser, at huspriserne steg med 4,8% i 2. kvartal forhold til kvartalet før, hvilket er den største kvartalsvise prisstigning siden 2006. Samtidig steg lej­lig­heds­pri­ser­ne med 4,4% og som­mer­huspri­ser­ne med 7,7% i samme periode. Med dagens pristal betyder det, at priserne på huse, lejligheder og sommerhuse i dag ligger henholdsvis 15%, 16% og 25% højere sammenlignet med for et år siden.

Salgstiderne brager ned med en hastighed, som vi ikke har oplevet før. På blot et kvartal er der skåret næsten en måned af salgstiden på et hus, så det tog 134 dage i gennemsnit at få solgt et hus. Det er den korteste salgstid i 14 år. På lej­lig­heds­mar­ke­det hamrede salgstiden ned med 42 dage i 2. kvartal i forhold til 1. kvartal, hvor i gennemsnit tog 70 dage at få solgt en lejlighed. Det er det laveste nogensinde. Sommerhuse kunne skære næsten 5 måneder af salgstiden, og tog i gennemsnit 120 dage at sælge.

Det er gået virkelig heftigt for på boligmarkedet. Pris­stig­nin­ger­ne var i 2. kvartal igen absurd høje, og så brager salgstiderne simpelthen ned. Det er faktisk næsten ubeskriveligt så stor en luns, der er skåret af salgstiderne på et kvartal. Det giver et krystalklart billede af, at boligkøberne skal beslutte sig langt hurtigere end før for at følge med på boligmarkedet. Forkortelserne i salgstiderne har vi ikke set så ekstreme før over et enkelt kvartal.

Dagens tal fortæller dog en historie om et kvartal, som blev afslutter for 2½ måneder siden. Og med den for­an­drings­hastig­hed, som boligmarkedet har budt på, så kan tallene allerede virke en anelse forældede. Det mener vi også, at de er bør derfor tages med et gran salt, når den aktuelle situation på boligmarkedet skal anskues. Ser vi på mere friske tal fra Boligsiden, som er offentliggjort et godt stykke ind i 3. kvartal, så ser vi et boligmarked, der er faldet væsentligt mere til ro. Han­del­sak­ti­vi­tet i august var på sit laveste i 16 måneder, mens de månedlige prisstigninger på hue og lejligheder var de langsomste i 15 måneder.

Vi forventer, at den lavere fart, som mere friske statistikker viser, bider sig helt fast. Coronaens positive påvirkning på boligmarkedet er fordampet, renterne steget, og så er priserne kommet op i et niveau, hvor færre danskere har både mulighed for og lyst til at være med. Samtidig er boligudbuddet steget gennem det seneste halve år, hvilket bidrager til at lægge et naturligt låg på pris­stig­nin­ger­nes potentiale.

I denne uge skal regeringen tage stilling til henstillingen fra Det Systemiske Risikoråd, hvor det skal besluttes, hvorvidt man vælger at følge henstillingen. Det er her vigtigt ikke at stirre sig blind på årsændringer og delvist forældede tal for boligmarkedet. Boligmarkedet har vist en hurtig for­an­drings­pro­ces ad flere omgang siden begyndelsen af 2020. Under store dele har coronakrisen er markedet braget frem, men senest har der meldt sig en ny fase med mere ro på. Både handler og prisudvikling minder om det, som havde i en mere normal tid før krisen. Hertil er boligejerne yderst tilbageholdne med at optage lån i boligen. Gennem det seneste år er re­al­kre­dit­lå­nene i de danske boliger vokset med godt 4%. Det er med afstand langt fra midten af 00’erne, som i høj grad var en tid præget af kreditvækst. Dengang voksede boliglånene med over 10% om året gennem en længere periode og toppede i 2006 over 14%. Endelig viser boligejerne og boligmarkedet en stor robusthed trods krise. Betalingsevnen er den stærkeste i 14 år, og tvangs­auk­tio­ner­ne ligger på sit laveste i også 14 år.

Relaterede artikler