Boligejerne vil have rentesikre lån

Tal fra Finans Danmark viser, at boligejerne foretrækker de rentesikre lån. Læs mere og hold dig opdateret på tendenser i dansk økonomi i Markedsnyt »

Brian Friis HelmerPrivatøkonombf@al-bank.dk38 48 45 55
Fornuftig og nødvendig saltvandsindsprøjtning til dansk økonomi

Morgenfriske tal fra Finans Danmark viser, at det er de rentesikre lån der trækker i de danske boligejere, hvilket sker på bekostning af de variabelt forrentede lån. I 4. kvartal steg de fastforrentede lån med 29 mia. kr. i de danske boliger, mens boligejerne forlod variabelt forrentede lån for 18 mia. kr. Ser vi lidt bredere på tallene, så har de danske boligejere igennem 2020 øget de fastforrentede lån med 106 mia. kr., mens de variabelt forrentede lån er faldet med 53 mia. kr.

Boligejerne vil have rentesikkerhed i deres privatøkonomi, hvor de mest rentetrygge lån vinder kraftigt frem. Udviklingen mod fast rente skyldes ikke mindst det lave renteniveau. Rentefaldet har også betydet, at forskellen mellem lån med kort og lang rentebinding er snævret kraftigt ind og er på det laveste niveau i mere end et årti. I tillæg er bidragssatsen steget mest på lån med variabel rente ligesom der er kommet flere myn­dig­heds­til­tag, som begrænser mulighederne for at optage et variabelt forrentet lån for visse boligejere.

Dagens tal betyder, at der nu står fast rente på 51,5 pct. af boligejernes lån, mens der står variabel rente på 48,5 pct. For et år siden stod de fastforrentede lån for godt 47 pct., og skruer vi tiden 9 år tilbage, så var andelen helt nede at ramme næsten 30 pct. Den høje sikkerhed i boligejernes lånevalg er noget vi skal være glade for i en tid med høj usikkerhed. Her kan sikkerhed på lånesiden give en vis tryghed både for den enkelte boligejer og samfundet som helhed.

Relaterede artikler