Boligejerne konverterede for 10 mia. kr. i sidste uge – mindre konverteringsbølge under opsejling

0,5 pct. lånet omkring kurs 97 p.t.

Brian Friis HelmerPrivatøkonombf@al-bank.dk38 48 45 55
Coronadyk i danskernes aktieformuer stort set indhentet i april

Netop of­fent­lig­gjor­te tal fra re­al­kre­di­tin­sti­tut­ter­ne viser, at indfrielserne ved udgangen af sidste uge foreløbigt er oppe på næsten 33 mia. kr. Det er en stigning på 10 mia. kr. fra ugen før. Op­si­gel­ses­fri­sten venter på fredag den 29. januar.

Tallene fra re­al­kre­di­tin­sti­tut­ter­ne betyder, at der anes en mindre kon­ver­te­rings­bøl­ge i horisonten, når vi kommer om på den anden side af fredagens op­si­gel­ses­frist. Det vil dog alene være en mindre bølge, som i størrelse vil minde om dem, som vi har set ved de to seneste frister i juli og oktober sidste år. Vi forventer, at kon­ver­te­rings­ak­ti­vi­te­ten vil ligge på den gode side af 50 mia. kr., hvor 0,5 pct. lånet p.t. fås til en kurs lige omkring 97. Det er derfor især boligejere med 2 pct. lån eller derover, som vil have størst gavn af en ned­kon­ver­te­ring, men også boligejere med 1,5 pct. lån skal holde skarpt øje med mulighederne i de kommende dage.

Vi kan se, at interessen fra boligejere, som ønsker at konvertere re­al­kre­dit­lå­net, er tiltagende her frem mod op­si­gel­ses­fri­sten på fredag den 29. januar. Det er helt naturligt, da nogle kan sidde og lurepasse op til fristens udløb. Det er dog ikke risikofrit. For ulempen og risikoen er, at kursen kan falde og dermed reducere gevinsten i forbindelse med lå­neom­læg­nin­gen og for nogle måske helt ødelægge den, såfremt det sker.

Har man i dag et 2 pct. lån med afdrag med en restgæld på 1 mio. kr. og omlægger det til et nyt 0,5 pct. lån, så sparer man ca. 220 kr. om måneden efter skat. Omkostningen i form af gebyr og kurstab er ”tjent hjem igen” på ca. 4,5 år.

Relaterede artikler