Boligejerne holder højeste betalingsevne i 12 år

Boligejerne betaler deres termin til tiden og rammer det laveste niveau for restanceprocenten siden 2008. Læs mere om udviklingen her

Brian Friis HelmerPrivatøkonombf@al-bank.dk38 48 45 55
Nye realkreditlån klar til boligejerne

Morgenfriske tal fra Finans Danmark viser, at boligejerne som helhed mangler at betale 16 øre for hver 100 kr. ydelse, som de skal betale på deres realkreditlån. Tallene dækker over ter­mins­be­ta­lin­gen ved udgangen af december, som endnu ikke er betalt 3,5 måneder efter, og svarer til en re­stan­ce­pro­cent på 0,16%. Med andre ord betyder dagens tal, at 99,84% af boligejerne betaler deres termin til tiden, hvor vi samtidig rammer det laveste niveau for re­stan­ce­pro­cen­ten siden 2008.

Restancerne har ligget tæt omkring 0,20% siden 2015, men rammer altså nu et lavere niveau på 0,16%, som tilmed er lidt lavere end i 3. kvartal, hvor re­stan­ce­pro­cen­ten lød på 0,18%. Sidste gang vi så restancerne toppe var i 2009 i omegnen af 0,60%.

Coronakrisen ramte økonomien med en forhammer, og det er i bund og grund paradoksalt, at restancerne ikke tikkede op, som man normalt ville forvente efter en krise. Her skal vi dog huske på, at selvom ledigheden eksploderede, så betyder krisens korterevarende karakter, at mange hurtigt fandt vej tilbage på ar­bejds­mar­ke­det, og dermed undgik be­ta­lings­pro­ble­mer. I tillæg så vi også danskerne få flere penge mellem hænderne sidste år, hvor indkomsterne steg med over 4% hjulpet godt på vej af feriepengene. Desuden står vi med et bomstærkt boligmarked med høj han­del­sak­ti­vi­tet, hvor det alt andet lige er lettere at sælge sin bolig i fri handel, hvis der opstår problemer med at betale terminen. 

Kaster vi et blik ud i den nære fremtid, så forventer, at re­stan­ce­pro­cen­ten vil fortsætte det lave niveau, som vi har været vidne til siden 2015. Vores forventning bygger på det stærke boligmarked, og at ledigheden er noget lavere nu end toppen i krisens indledning. Derudover vil mange boligejere forsøge at spare andetsteds end på boligposten i budgettet, hvis der opstår udfordringer med terminen.

Relaterede artikler