Boligejerens lånekonverteringer falder til det laveste i 5 år

Ved opsigelsesfristen ved udgangen af juli var indfrielser af fastforrentede lån for i alt 14,7 mia. kr.

Jeppe Juul BorreCheføkonomjjb@al-bank.dk38 48 47 61
Laveste boligudbud i 14 år - udbuddet af boliger fortsatte ned i juni

Netop of­fent­lig­gjor­te tal fra re­al­kre­di­tin­sti­tut­ter­ne viser, at der op til op­si­gel­ses­fri­sten ved udgangen af juli var indfrielser af fastforrentede lån for i alt 14,7 mia. kr. Det er det omfang laveste siden 2016. I perioder, hvor indfrielserne springer i vejret, sker det i forbindelse med, at boligejerne konverterer ned til en lavere rente, som typisk sker i forbindelse med rentefald. Renten har peget op siden årsskiftet, og vi kan med de her tal konkludere, at der er tale om den laveste kon­ver­te­rings­ak­ti­vi­tet i mere end 5 år.

Renten er siden årsskiftet steget en pæn sjat på de fastforrentede lån, og det fungerer tydeligvis som en yderst effektiv bølgebryder for boligejernes kon­ver­te­rings­ak­ti­vi­tet. Det bliver kort og godt mindre attraktivt at konvertere efter ren­testig­nin­gen, og samtidig har langt de fleste allerede udnyttet muligheden gennem de foregående år. I det lys er den laveste kon­ver­te­rings­ak­ti­vi­tet i mere end en halvt årti ingen overraskelse.

Ved årsskiftet lød renten på et 30-årigt fastforrentet lån på 0,5%, mens den i den seneste lange periode har ligget og svævet på grænsen mellem 1% og 1,5%. De seneste dage er 1,5%’eren dog lukket på ny, så renten på et fastforrentet lån nu entydigt hedder 1%.

Efter den mærkbare rentestigning i begyndelsen af året til det nu højere renteniveau, er renten imidlertid faldet lidt tilbage de seneste måneder, efter at have været tæt på at være oppe og runde 2%. Det seneste rentefald har dog ikke været nok til at sætte skub i en ny kon­ver­te­rings­bøl­ge, og det dominerende er, at renteniveauet er løftet sammenlignet for et halvt år siden.

Det seneste rentefald har ikke været nok til overhovedet at medføre noget i nærheden af en ny kon­ver­te­rings­bøl­ge på de danske villaveje. Rentefaldet har naturligvis for nogle betydet, at en konverterings igen kunne betale sig, og de knap 15 mia. kr. vidner da også om, at der ikke har været totalt stilstand på indfrielserne. Samtidig har der også været godt gang i bolighandlerne, og når en boligejer sælger sin bolig, så bliver sælgers lån typisk indfriet i forbindelse med handelen, hvilket også kan påvirke ind­fri­el­ses­tal­le­ne i opadgående retning.

Indfrielserne lød på 28 mia. ved op­si­gel­ses­fri­sten i april og 64 mia. i januar. Tager vi et historisk tilbageblik, så slog kon­ver­te­rings­bøl­ger­ne rekorder i 2019. Dengang blev der to kvartaler i træk indfriet fastforrentede lån for 185 mia. kr. Ser vi fremad, så forventer vi, at tiderne med massive ned­kon­ver­te­rings­bøl­ger er forbi. Det sker i takt med, at renteniveauet er løftet, samt at mange allerede har nedkonverteret ved tidligere lejligheder.

Relaterede artikler