Blot 95 tvangsauktioner i april

Laveste niveau i 14 år.

Brian Friis HelmerPrivatøkonombf@al-bank.dk38 48 45 55
Lånetilbud i realkreditinstitutterne holdes oppe af bolighandler

I april blev der bekendtgjort 95 tvangs­auk­tio­ner, når der tages højde for normale sæsonudsving. Det viser friske tal fra Danmarks Statistik. Det lave antal tvangs­auk­tio­ner, som vi har været vidne til i de første tre måneder af 2021, fortsætter altså i april, endda med et pænt dyk ned til 95, hvor der i januar-marts var lige i underkanten af 150 tvangs­auk­tio­ner om måneden. Det er derudover også lavere end vi så i 2020, som i gennemsnit bød på 176 tvangs­auk­tio­ner i gennemsnit om måneden.

Normalt vil vi se tvangs­auk­tio­ner­ne begynde at tikke op en rum tid efter en krises indledning, hvilket vi fx så efter finanskrisen, hvor tvangs­auk­tio­ner­ne toppede i 2010-2012 med 400-500 tvangs­auk­tio­ner om måneden. Men det modsatte er sket denne gang, hvor tvangs­auk­tio­ner­ne har taget et lille nyk ned i forhold til sidste år.

Tvangs­auk­tio­ner­ne er på sit laveste i 14 år, og hovedårsagen er et bomstærkt boligmarked. Her betyder den høje han­del­sak­ti­vi­tet, stigende priser og faldende liggetider, at det er lettere at sælge sin bolig i fri handel, hvis der er problemer med at betale terminen. Herudover skal vi også huske på, at selvom ledigheden er højere end før krisen, så er vi langt fra toppen på næsten 80.000 ledige, hvor mange har fundet vej tilbage på ar­bejds­mar­ke­det.

Det lave antal tvangs­auk­tio­ner ser vi fortsætte i den kommende tid. Boligmarkedet vil fortsat være stærkt, og i forgårs fik vi tal for, at restancerne (som er første tegn på be­ta­lings­pro­ble­mer blandt boligejerne) fortsat er meget lave. Det vil til sammen holde tvangs­auk­tio­ner­ne på et lavt niveau.

Relaterede artikler