Afdragsfriheden fortsætter op - nyt møde i Det Systemiske Risikoråd i dag

Afdragsfriheden har igen fået medvind hos boligejerne.

Jeppe Juul BorreCheføkonomjjb@al-bank.dk38 48 47 61
Laveste boligudbud i 14 år - udbuddet af boliger fortsatte ned i juni

Nye tal fra Nationalbanken viser, at danskerne samlede realkreditgæld i august var på 1.605 mia. kr. Sammenlignet med for et år siden er danskernes lån i boligen steget med knap 71 mia. kr., hvilket svarer til en stigning på 4,6%. Ser vi på det i et historisk perspektiv, så er væksten i boliglånene ganske moderat. I tiden op mod finanskrisen voksede udlånet med mere end 10% om året gennem en længere periode i tiden og toppede på 14%. Hertil er det de fastforrentede lån, som driver hele udlånsvæksten og mere til. Det seneste år er de fastforrentede lån gået frem med 98 mia. kr., mens variabel rente er reduceret med -28 mia. kr.

Vi ser samtidig i dagens tal, at af­drags­fri­he­den i de danske boliger fortsætter op. Generelt har af­drags­fri­he­den igen fået medvind hos boligejerne, og i dag er der afdragsfrie lån i de danske boliger for 734 mia. kr., hvilket er 1,7 mia. mere end for en måned siden og 60 mia. mere end for et år siden. Også som andel er af­drags­fri­he­den steget og udgør i dag 45,7% mod 43,9% for et år siden.

Af­drags­fri­he­den er højaktuel i den her tid, hvor regeringen i sidste uge afviste Det Systemiske Risikoråds henstilling målrettet netop de afdragsfrie lån. Derfor springer det da også i øjnene, at af­drags­fri­he­den fortsætter frem. Den nye medvind i de afdragsfrie lån sker efter adskillige år med dalende popularitet hos de danske boligejere. Men flere elementer bør reducere bekymringen. Fremgangen er bestemt til at få øjne på, men det er omvendt ikke fordi det tordner frem. Vi behøver blot skrue tiden mindre end tre år tilbage for at finde en tilsvarende andel. Samtidig kombinerer boligejerne i altovervejende grad af­drags­fri­he­den med fast rente, som giver en iboende robusthed. Endelig bør man ikke negligere, at der er kommet nye 30-årige afdragsfrie lån på markedet, som henvender sig til de mest robuste boligejere, og det er utvivlsomt også med til at puste de afdragsfrie tal opad.

I sidste uge besluttede regeringen, at man ikke ville følge henstillingen fra Det Systemiske Risikoråd om at lægge begrænsninger for netop de afdragsfrie lån. En fornuftig beslutning, da boligmarkedet i den grad har lagt det hæsblæsende tempo bag sig, kreditvæksten alene er moderat, og boligejerne viser stærke robusthedstegn. I dag er der et nyt møde i Rådet, og derfor virker dagens tal veltimet, eftersom den seneste og afviste henstilling, med stensikkerhed vil blive drøftet.

Boligejerne fremstår generelt robuste. Tvangs­auk­tio­ner­ne er på det laveste 12 og boligejerne viser den stærkeste betalingsevne siden 2008, når vi ser på restancerne, som er den del af ydelsen på re­al­kre­dit­gæl­den, som boligerne ikke betaler. Også gældskvoten, som beskriver danskernes gæld i forhold til indkomsterne, er betragteligt lavere i forhold til i 2009, og ligger aktuelt omkring det laveste niveau i 16 år.

Relaterede artikler