Afdragsfrie lån vokset med 37 mia. kr. på et år

Stigningen i de afdragsfrie lån som andel er dog yderst begrænset.

Jeppe Juul BorreCheføkonomjjb@al-bank.dk38 48 47 61
Afdragsfrie lån vokset med 37 mia. kr. på et år

Netop of­fent­lig­gjor­te tal fra Finans Danmark viser, at de danske boligejere havde afdragsfrie lån for i alt 771 mia. kr. ved udgangen af 3. kvartal. Det er en stigning på 37 mia. kr. i forhold til for et år siden, hvilket er den største årige stigning i de afdragsfrie lån næsten et årti. Som andel af det samlede udlån i de danske boliger, er det imidlertid mere stillestående. Godt nok peger pilen op, men det er yderst begrænset, hvor den nu ligger på 43,4%. Bunden blev ramt sidste år med 43,0%.

De afdragsfrie lån tiltrækker sig stor opmærksomhed i den her tid, hvor boligejerne igen er begyndt at optage flere afdragsfrie lån. Den fornyede stigning kommer efter, at de har kastet de afdragsfrie lån over bord gennem en meget lang årrække. Også fra myndighedsside er opmærksomheden skærpet, hvor regeringen gennem sommeren grublede over henstillingen fra Det Systemiske Risikoråd om en begrænsning i netop de afdragsfrie lån. Noget, som man valgte ikke at følge.

En stigning på 37 mia. kr. er isoleret set meget, men det er også vigtigt at have perspektiverne på. Stigningen i de afdragsfrie lån som andel er yderst begrænset og kun steget marginalt. Derfor fylder de ikke særlig meget mere i danskernes gæld i deres boliger. Samtidig sker stigningen i de afdragsfrie lån helt og alene i kombination med fast rente, som giver en stor rentetryghed i lånet. Endelig bør man ikke negligere, at der er kommet nye 30-årige afdragsfrie lån på markedet, som henvender sig til de mest robuste boligejere, og det er utvivlsomt også med til at puste de afdragsfrie tal opad.

Boligejerne er generelt tilbageholdne med at låne i boligen, når vi ser på den samlede låneudvikling. Den samlede udlånsvækst på det danske boligmarked er på 71 mia. kr. gennem det seneste år, hvilket svarer til en udlånsstigning på 4,2%, som er ganske moderat. Danskerne har således ikke kastet sig over de markant stignede friværdier, som det seneste års massive prisstigninger har leveret til boligejerne. Til sammenligning lån udlånsvæksten op mod finanskrisen årligt på mere end 10% gennem en længere periode og toppede i 2006 på over 14%. Situationen i dag kan på ingen måde sammenlignes med dengang. Boligejerne holder sig som helhed i ro på lånefronten.

Stigningen i danskernes boliglån sker i tillæg udelukkende indenfor de fastforrentede lån, som er gået frem med 171 mia. kr. på et år. Til sammenligning er lån med variabel rente omvendt reduceret med 99 mia. kr. i samme periode. Det betyder, at der har været en kraftig stigning i de fastforrentede lån som andel af det samlede udlån. På blot et år er de fastforrentede lån gået fra at have en andel på 40,1% til 57,7% i dag. Det bidrager til den samlede robusthed på boligmarkedet.

Relaterede artikler