9.200 nye boliger stod færdige i 2. kvartal

Det er 12% flere end i 1. kvartal.

Brian Friis HelmerPrivatøkonombf@al-bank.dk38 48 45 55
Boligejerne har udsigt til 25.000 kr. mere i friværdi over det næste halvandet år

Dagsfriske tal fra Danmarks Statistik viser, at der blev fuldført byggeri af 9.180 boliger i andet kvartal, når vi tager højde for normale sæsonudsving mm. Tallene betyder, at der er fuldført 12% mere nybyggeri i andet kvartal, hvis vi sammenligner med første kvartal. Også hvis vi retter øjnene mod det påbegyndte byggeri, er der fremgang at spore fra de foregående kvartaler, hvor der i andet kvartal blev påbegyndt byggeri af 9.182 boliger, når der tages højde for normale sæsonudsving. Det er 7% flere end i første kvartal.

I et historisk perspektiv er det fuldførte byggeri fortsat på et højt niveau, som generelt har præget de senere år. I starten af 10´erne lå det fuldførte byggeri omkring 3.000-4.000 boliger i kvartalet og er siden kravlet stille og roligt op, og lå i tiden før coronakrisen i omegnen af 7.000-8.000 fuldførte boliger i kvartalet.

Dagens tal for fuldført og påbegyndt byggeri er endnu en indikation på, at der er fart på i byggeriet og i byggebranchen. Man kan kort og godt sige, at det er blevet mere populært at bygge og byggeriet generelt er et efterspurgt element hos danskerne. Byg­geom­kost­nin­ger­ne er derfor steget, og samtidig opleves der stigende mangel både på materialer og arbejdskraft.

Byg­geom­kost­nin­ger­ne er for boliger steget med 1,3% det seneste år, som både dækker over materialer og lø­nom­kost­nin­ger. Selvom det er den største stigningstakt i knap to år, så er det i et historisk perspektiv fortsat ganske lavt. Vi skal dog huske på, at tallene for byg­geom­kost­nin­ger­ne kun dækker til og med første kvartal og kan pege op i takt med, at vi får friskere tal. De seneste tal fra Dansk Ar­bejds­gi­ver­for­e­ning viser, at lønudviklingen fortsætter op i andet kvartal indenfor byggeriet, hvor stig­nings­tak­ten nu er oppe på 4,0%. Det er det højeste niveau siden 2008.

Der er da også travlt i byggeriet, hvor der både er mangel på arbejdskraft og materialer. Manglen på arbejdskraft er de seneste måneder steget markant, og de seneste tal viser, at 40% af virksomhederne indenfor bygge og anlæg melder om mangel på arbejdskraft, hvor tallet lød på 19% tilbage i februar. Flere virksomheder indenfor byggeriet melder også om pro­duk­tions­be­græns­nin­ger på baggrund af mangel på materialer, udstyr og lokaler og er i de seneste tal oppe på 20% af virksomhederne.

I dagens tal mangler vi tilmed de mange renoverings- og byggeprojekter, som danskerne har kastet sig over det seneste år under coronakrisen. Her har det seneste år budt på et skyhøjt antal bolighandler, hvor en del danskere ofte skal benytte en håndværker i forbindelse med at klargøre boligen til salg samt gøre sin egen nye bolig ind­flyt­nings­klar.

Danskerne har da også tegnebogen i orden, som er en del af fundamentet for den høje efterspørgsel. I to omgange er der blevet udbetalt indefrosne feriepenge, som bliver lagt oveni en tegnebog, som i forvejen var propfyldt, hvor danskerne således har mere end 1 billion kroner i bankindlån. Samtidig bidrager den midlertidige forhøjelse af hånd­vær­ker­fradra­get til øget aktivitet, og de ting til sammen øger blot travlheden i byggebranchen.

Med til at understrege travlheden i branchen får vi vist i en spør­ge­ske­maun­der­sø­gel­se fra starten af juni, som er foretaget af Voxmeter for Arbejdernes Landsbank. Her har vi spurgt danskerne, om de har haft behov for en håndværker det seneste år. Her svarer 44 procent af danskerne svarer, at de har haft behov for en håndværker. Af dem som har haft behov for en håndværker det seneste år svarer 27%, at de oplevede, at håndværkeren ikke havde tid, mens 20% svarer, at de oplevede, at projektet blev dyrere end ventet. En mindre del oplevede også, at opgaven blev forsinket undervejs eller tog længere tid at få udført. Vi skal dog huske på, at der er tale om et øje­bliks­bil­le­de, og det er svært at konkludere, om det er flere eller færre som oplever forsinkelser og prisstigninger.

Relaterede artikler