22.420 lånetilbud fra realkreditten i juli

Det er 13% færre end i juni.

Brian Friis HelmerPrivatøkonombf@al-bank.dk38 48 45 55
Højeste antal lånetilbud fra realkreditten i 12 måneder

Netop of­fent­lig­gjor­te tal fra Finans Danmark viser, at der blev givet 22.420 lånetilbud til boligejere og virksomheder i juli. Det er 13% færre end i juni svarende til 3.370 færre lånetilbud. Ud af de 22.420 lånetilbud er de 7.804 givet til boligkøb. Det betyder, at niveauet for antallet af lånetilbud til boligkøb er lidt højere end gennemsnittet for en juli måned, så også her begynder de første tegn på et roligere boligmarked at vise sig, om end der stadig er gang i den.

Der er fart på boligmarkedet, og selvom farten er aftaget i den seneste tid, så kommer boligkøberne altså i en lind strøm ned i re­al­kre­di­tin­sti­tut­tet og får finansieret deres boligkøb. Her skal vi huske, at lånetilbuddene kan komme med en vis forsinkelse, da der ofte går en rum tid fra en underskrift er sat til nøglerne er i hånden.

Når vi ser på det samlede antal lånetilbud, er vi langt fra tidligere tiders rekorder. Det skyldes kort og godt, at det der for alvor rykker i antallet af lånetilbud, er ned­kon­ver­te­rin­ger. Og her kan vi konstatere, at renten er en pæn sjat højere end ved årsskiftet, hvilket sender kon­ver­te­rings­ak­ti­vi­te­ten ned på meget lavt blus.

Hvis vi tager en status på årets første syv måneder, så der i alt afgivet 186.033 lånetilbud. Det er 2,2% flere end i de samme måneder sidste år og altså nogenlunde på niveau med, hvad vi så i de første syv måneder af 2020. Sammenligner vi med 2019 i stedet, så kan vi se, at der er givet 13,2% færre lånetilbud i de første syv måneder af 2021 i forhold til de samme måneder af 2019. Det vidner om, at det der for alvor rykker i antallet af lånetilbud, er når boligejerne kan nedkonvertere. Og det var netop, hvad 2019 til overflod bød på, da boligejerne konverterede for hundredvis af milliarder.

Vi har ved den netop overståede op­si­gel­ses­frist ved udgangen af juli set ned­kon­ver­te­rings­ak­ti­vi­te­ten være på det laveste niveau i 5 år, hvor der blev indfriet fastforrentede lån for ca. 16 mia. kr. Det er milevidt fra de kon­ver­te­rings­bøl­ger vi så i 2019, hvor der to kvartaler i træk blev indfriet for 185 mia. kr., men også et langt stykke fra de mindre kon­ver­te­rings­bøl­ger som vi så i 2020 og i begyndelsen af 2021.

Ser vi fremad, så forventer vi, at det styrende element for antallet af lånetilbud vil være boligmarkedet, hvor der fortsat er fart på, om end i et noget lavere tempo end i indledende måneder af året. Med det nuværende renteniveau er ned­kon­ver­te­rin­ger en lukket bog for mange boligejere, og vil derfor ikke bidrage væsentligt til antallet af lånetilbud. Skulle der komme en periode med yderligere rentefald, så vil det også sende antallet af lånetilbud op, hvor vi dog skal huske på, at mange allerede har klaret ned­kon­ver­te­rin­gen ved tidligere lejligheder.

Relaterede artikler