2021 har budt på det højeste antal hushandler i 30 år

Vi forventer et noget lavere tempo på boligmarkedet fremover.

Brian Friis HelmerPrivatøkonombf@al-bank.dk38 48 45 55
Fremgang for boligpriserne i april – men stadig lavere end førkriseniveau

Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at boligmarkedet havde rygende fart på i årets første seks måneder. Der blev således solgt i alt 37.094 huse i 1. halvår, hvilket er det højeste antal hushandler i et halvår siden statistikkens begyndelse, som strækker sig helt tilbage til 1992. Det understreger i den grad, hvilken historisk fart boligmarkedet er tonset ind i 2021 med.

Der er handlet huse som aldrig før i årets første 6 måneder. Han­del­sak­ti­vi­te­ten for huse i 1. halvår er det højeste målt nogensinde, hvor marts tilmed bød på det højeste salg af både huse i en enkeltstående måned. Det er dog gået allerstærkest i januar, februar og marts, mens de efterfølgende bød på et hussalg i et lavere tempo, hvor niveauet dog stadig var højt.

Zoomer vi ind på de enkelte måneder i 1. halvår af 2021, så er det klart i årets første tre måneder, at boligmarkedet gik allerstærkest, hvor april, maj og juni har budt på færre hushandler. Selvom det blev til færre hushandler i årets 2. kvartal, så er det ikke sådan, at boligmarkedet har ligget i dvale. Kvartalet tegner sig således for det anden-højeste antal hushandler nogensinde, hvor 1. kvartal bød på det højeste antal hushandler.

Også for lejligheder var der godt gang i salget i 1. halvår, som i alt bød på 12.693 handler. Her er der dog ikke tale om han­dels­re­kor­der, men dog stadig en han­del­sak­ti­vi­tet i den høje ende af skalaen.

Retter vi blikket mod priserne, så har de også haft pil op på både huse og lejligheder. Det betyder, at huspriserne var 11,8% højere i juni i år sammenlignet med samme tid sidste år, mens lej­lig­heds­pri­ser­ne er 12,8% højere end samme tid sidste år.

Der ingen tvivl er om, at pris­ud­vik­lin­gen har gået for stærkt igennem længere tid. Vi forventer et noget lavere tempo på boligmarkedet, som vi også allerede har set flere indikationer på. Derudover kan vi også se, at boligudbuddet i de seneste fem måneder har peget op, og det forventer vi vil fortsætte i den kommende tid. Det vil holde snor i pris­stig­nin­ger­ne. I tillæg er de 30-årige fastforrentede realkreditlån steget siden årets start til aktuelle 1% på et lån med afdrag og 1,5%, hvis man skal bruge afdragsfrihed, og det vil også medvirke til at lægge lidt låg på pris­stig­nin­ger­ne.

Relaterede artikler