2020 bød på 95.700 bolighandler - til en samlet værdi på mere end 200 mia. kr.

Højeste salg i december i statistikkens historie.

Jeppe Juul BorreCheføkonomjjb@al-bank.dk38 48 47 61
Boligejerne har udsigt til 25.000 kr. mere i friværdi over det næste halvandet år

Morgenfriske tal fra Boligsiden viser, at der blev solgt 4.969 huse, 1.892 lejligheder og 1.004 sommerhuse i december. For samtlige boligtyper er der tale om det højeste decembersalg i statistikkens historie. Julemåneden plejer ellers at stå for årets laveste antal bolighandler, men det normale dyk har vi ikke set i år, hvor decembers handelstal derimod er på niveau med de foregående måneder. Tager vi med sæ­son­kor­rek­tion højde for det typiske dyk i december, er der tale om en rekordhøj han­del­sak­ti­vi­tet.

Normalt ser vi et dyk i antallet af bolighandler i december, men det er totalt udeblevet i år, og danskernes appetit på boliger virker umættelig i øjeblikket. Og faktisk har bo­ligap­pe­tit­ten virket umættelig gennem det meste af året, hvor han­del­sak­ti­vi­te­ten er braget gennem loftet, og næsten 100.000 husholdninger har fået indløst deres boligdrømme. Aldrig har vi set så mange boliger skifte hænder, og aldrig før har vi kunne konstatere så stor en samlet handelsværdi på boligmarkedet. Det er gået meget stærkt, hvor en stærk dansk såvel som privatøkonomi inden krisen, hvor mange ikke har mærket krisen på egen økonomi endnu, kombineret med lave renter og mange boligsnakke over spisebordet har lagt kimen til et buldrende boligmarked.

Med decembers rekordsalg ender det totale antal handler i 2020 med huse, ejer­lej­lig­he­der og sommerhuse på 95.721 ejerboliger. Det er 21% flere handler end i 2019, som i forvejen bød på et højt antal handler med næsten 79.000. Sidste år har således budt på det højeste antal nogensinde, både når vi ser på Boligsidens statistik, som går tilbage til 2011, og når vi kobler tallene på Finans Danmarks statistik, som går tilbage til 2004. Med andre ord i årene op til finanskrisen, hvor boligmarkedet var rigtig varmt.

Samlet handelsværdi for mere end 200 mia. kr.

Regner vi videre på det samlede antal bolighandler og det gennemsnitlige priser gennem året, så får vi det til, at 2020 har budt på et samlet handelsomfang på 208 mia. kr. Det er ikke alene et svimlende beløb, men også en ny rekord. I 2019 handlede danskerne boliger for 166 mia. kr.

Den større samlede handelsværdi i 2020 skyldes både en stigning i antallet af handler og en stigning i priserne. Mens handlerne samlet set er gået frem med mere end 20%, så har priserne i de første 11 måneder af 2020 - som vi endnu kender pristal for - ligget omkring 4%, 5% og 9% højere for henholdsvis huse, lejligheder og sommerhuse sammenlignet med samme periode i 2019. De højere priser er foruden den glubende efterspørgsel skubbet på vej af et faldende og i forvejen ganske lavt udbud af boliger.

Det går stærkt på boligmarkedet i øjeblikket, men vi er ikke bekymrede for nu. Boligmarkedet er ikke stukket afsted fra virkeligheden, og der har været rum til prisstigninger. Men vi må også erkende, at den nuværende hastighed er høj, og vi ser den heller ikke fortsætte. Vi forventer, at han­del­sak­ti­vi­te­ten drosler ned over det kommende år, men vil fortsat være på et fornuftigt niveau. Priserne vil fortsat bevæge sig op, men i et langt mindre tempo. Vi forventer, at huspriserne vil stige med 1%-2% gennem 2021. Lejligheds- og som­mer­huspri­ser­ne ser vi ligge mere fladt gennem næste år.

Relaterede artikler