126 tvangsauktioner i maj

Hovedårsagen til det lave niveau skal findes på boligmarkedet.

Brian Friis HelmerPrivatøkonombf@al-bank.dk38 48 45 55
Boligejerne har udsigt til 25.000 kr. mere i friværdi over det næste halvandet år

Helt friske tal fra Danmarks Statistik fortæller, at der i maj blot blev bekendtgjort 126 tvangs­auk­tio­ner, når vi tager højde for normale sæsonudsving. Det lave niveau i tvangs­auk­tio­ner­ne fortsætter altså ufortrødent, selvom de tikker en anelse op i forhold til april.

2021 er startet med et meget lavt antal tvangs­auk­tio­ner. Samlet for årets første fem måneder har der været 638 tvangs­auk­tio­ner, hvilket er 250-300 færre tvangs­auk­tio­ner end i de samme måneder i 2020 og 2019.

Tvangs­auk­tio­ner­ne er gennem det seneste år tikket yderligere ned, så vi nu står med det laveste niveau i 14 år. Hovedårsagen skal findes på boligmarkedet, hvor den høje fart i handlerne og de stigende priser gør det langt lettere at sælge sin bolig i fri handel, hvis der er be­ta­lings­pro­ble­mer med terminen. Og så må vi også bare konstatere, at boligejerne aktuelt er et bundrobust folkefærd, hvor de viser stærkeste betalingsevne siden 2008.

Ser vi fremad, så forventer vi, at det lave antal tvangs­auk­tio­ner vil fortsætte. Der vil stadig være fart på boligmarkedet, om end lavere fart end i øjeblikket, hvor boligmarkedet ligger i over­ha­lings­ba­nen. Restancerne (som er første tegn på be­ta­lings­pro­ble­mer blandt boligejerne) er samtidig meget lave, og det vil tilsammen holde tvangs­auk­tio­ner­ne i kort snor.

Relaterede artikler