Vismændene forventer nu boligprisstigninger – boligejernes formue står til at vokse med 124.000 kr.

Det lave boligudbud betyder, at boligkøberne har fået væsentligt ringere kort på hånden i boligjagten.

Lånetilbud i realkreditinstitutterne holdes oppe af bolighandler

Vismændene forventer i deres nye prognose, at boligpriserne samlet set vil stige med 3 procent i år og yderligere 3 procent til næste år. Såfremt Vismændenes forudsigelse holder stik, betyder det, at boligejerne i gennemsnit sikrer sig 124.000 flere kroner i friværdi.

Vismændene har også et mere pessimistisk scenarium, hvor coronakrisen får mere fat, end den har i forvejen, i dansk økonomi. I det pessimistiske scenarium ”nøjes” boligpriserne med at stige 1,5 procent i år, og falder med 3,5 procent næste år.

Vismændene har tidligere været væsentlig mere skeptiske omkring udviklingen på det danske boligmarked, som vi helt fra starten ikke var enige i. Derfor mener vi også, at det er berettiget, at der i den grad er blødet op sammenlignet med tidligere. Tilbage i april forventede Det Økonomiske Råd boligprisfald på mellem 8,2 og 11 procent i år. I juni var den forventning ændret til et prisfald på 1,8 procent. Vismændene er derved levet gradvist mere optimistiske på det danske boligmarked, uden at de dog helt tør forlade frygten for prisfald, hvilket er berettiget.

Vores prognose ligger i hele træskolængder et sted mellem vismændene hovedscenarium og pessimistiske scenarium, da vi fra krisens start har forventet små men moderate prisfald. Dansk økonomi har fået et historisk hårdt slag, og mange danskere har mistet deres arbejde. På sigt vil boligmarkedet skulle affinde sig med, at økonomien har fundet et lavere gear end inden krisen.

Når boligmarkedet har klaret sig så godt igennem krisen som det har, så skyldes det en kombination af flere faktorer. For det første har krisen i første omgang ikke ramt boligmarkedet kernetropper, hvorfor der stadig var potentielle købere i markedet. Nedlukningen har giver yderligere medvind, da de manglende handler fra marts og april efterfølgende har skulle indhentes. Og den sidste, og vigtigste faktor i vores øjne, har været, at udbuddet er faldet til det laveste niveau i 13 år.

Frygten for prisfald i den stør­rel­ses­or­den, vismændene forventede ved krisens start, fik mange sælgere til at udskyde boligsalget. De udskudte salg, kombineret med en ketchupeffekt i han­del­sak­ti­vi­te­ten, har betydet, at udbuddet er svundet kraftigt ind. Vi forventer moderate prisfald, men så længe boligudbuddet befinder sig på det nuværende niveau, har vi svært ved at se boligpriserne falde. Det er dog vores forventning, at boligudbuddet vil begynde at vokse, idet sælgernes frygt for prisfald ikke har materialiseret sig.

 

2019

2020

2021

Boligpris

2.033.000

2.094.000

2.156.000

Bo­lig­pris­stig­ning i procent

 

3

3

Kilde: Arbejdernes Landsbank på baggrund af Nationalbanken og Boligsiden.

Anmærkning: Der er afrundet til nærmeste tusinde kroner.

Relaterede artikler