Udbuddet rasler ned mens priserne fortsat stiger

Tallene viser at der er færre huse til salg, at de ligger kortere tid på markedet og sælges dyrere.

Udbuddet rasler ned mens priserne fortsat stiger

Finans Danmark har netop offentliggjort deres bo­li­g­ud­bud­s­sta­ti­stik, og tallene viser at der er færre huse til salg, at de ligger kortere tid på markedet og sælges dyrere. Dagens tal er opgjort ved indgangen af februar og giver derved et højaktuelt billede af situationen på boligmarked ved indgangen af året.

Der er tryk på efterspørgslen efter huse i øjeblikket. Den efterspørgsel kan sælgerne og mæglerne også mærke, og derfor ser vi knap så overraskende, at priserne på Til Salg-skiltene bliver skruet langsomt op de fleste steder i landet. Det er en naturlig konsekvens af den solide appetit efter huse. 2019 havde som helhed havde det største hussalg i årtiet.

Ser vi på husmarkedet, så er udbudsprisen i dag højere i 9 ud af 11 landsdele sammenlignet med for et år siden. Set for hele landet er udbudsprisen 1,7 procent højere end for et år siden. Landsdelene Østsjælland, Nordsjælland og Københavns Omegn går forrest med de største stigninger i udbudspriserne– i alle nævnte landsdele er udbudspriserne i dag minimum 2 procent højere end sidste år.

Flere elementer er med til at trække bo­li­g­ef­ter­spørgs­len op. En underliggende grundpræmis er den høje beskæftigelse i landet, hvor der aldrig har været så mange i arbejde som i dag, og samtidig stiger danskernes realløn pænt. Hertil har et markant rentefald i 2019 i den grad sat fut i boligmarkedet, hvilket har løftet han­del­sak­ti­vi­te­ten og priserne yderligere.

Den store efterspørgsel påvirker naturligvis også boligudbuddet, og antallet af huse til salg er faldet med 4,1 procent procent for landet som helhed det sidste år, hvilket er fordelt over alle landsdele. Særligt stærkt går det i København By, hvor antallet af huse til salg idag er 19 procent lavere end for et år siden.

Efterspørgslen betyder også at boligkøberne får mere travlt. Det gennemsnitlige hus har ligget til salg i 254 dage, hvilket er næsten 5 procent kortere end for et år siden.

Lej­lig­heds­mar­ke­det genfinder melodien

På lej­lig­heds­mar­ke­det peger udbudspriserne op for landet som helhed. Udbudspriserne er 2,2 procent højere end for et år siden. Det mærkbare rentefald har fået lej­lig­heds­mar­ke­det til at genfinde lidt af melodien efter modvind der fra strammere lånekrav og meget nybyggeri samt et prisniveau hvor færre ville være med der holdt priserne tilbage.

Udbuddet af lejligheder er falder med hele 14,1 procent det sidste år . Faldet skyldes at antallet af solgte lejligheder er steget måned for måned siden juni, hvilket vidnet om den voldsomme han­del­sak­ti­vi­tet vi ser på boligmarkedet.

Færre og lidt dyrere sommerhuse

Retter vi blikket mod sommerhuse, så er udbudsprisen på landsplan 1,9 procent højere sammenlignet med for et år siden.

Som­mer­hus­mar­ke­det buldrer derudaf, og udbuddet af sommerhuse er på grund af den høje han­del­sak­ti­vi­tet raslet ned med 16,8 procent det seneste år. Fremgangen på som­mer­hus­mar­ke­det hænger udover den høje beskæftigelse og de lave renter sammen med, at der fra politisk side er kommet flere tiltag de senere år, herunder lempeligere lånevilkår,  som bidrager til en strukturelt højere efterspørgsel.

Relaterede artikler