Stor lyst til at holde ferie i Danmark inden corona – vil dog ikke kunne holde hånden under sommerhusmarkedet

Sommerhusmarkedet er særligt udsat for det økonomiske tilbageslag.

Dansk BNP-vækst på 0,3% i 4. kvt

Netop of­fent­lig­gjor­te tal fra Danmarks Statistik viser, at danskerne i løbet af 2020 har booket flere ferieuger i feriehuse end samme tid sidste år. Statistikken dækker de største udlejere, og fanger derfor ikke hele markedet, men fungerer fint som indikator for danskernes interesse for ferieboliger. Samlet set er konklusionen at danskerne havde en god appetit på at holde ferie herhjemme inden coronavirussen gjorde sit indtog.

En øget interesse efter en ferie herhjemme vil isoleret været godt for som­mer­hus­mar­ke­det, da det alt andet lige vil øge efterspørgslen. Sommerhuse markedet er dog ikke kun bestemt af danskernes lyst til at holde ferie herhjemme, men drives grundlæggende og primært af den økonomiske virkelighed.

Sien medio marts er danskerne dog blevet væsentlig mere til­ba­ge­hol­den­de med at booke ferie herhjemme, og derved risikerer det også at ramme som­mer­hus­mar­ke­det. Vi tror også på et lavere ak­ti­vi­tets­ni­veau på som­mer­hus­mar­ke­det i år, men mere på grund af den økonomiske situation.

Som den mest konjunk­tur­føl­som­me del af boligmarkedet er som­mer­hus­mar­ke­det særligt udsat for det økonomiske tilbageslag, som vi netop står i. Jeg tror derfor også, at som­mer­hus­mar­ke­det får et hårdt år. Stigende ledighed og økonomisk usikkerhed er en dårlig cocktail på som­mer­hus­mar­ke­det, og vil ikke alene resultere i lavere han­del­sak­ti­vi­tet men også lavere priser. Samlet set ser vi risiko for, at som­mer­huspri­ser­ne over det kommende år kan få visket en hel del af det seneste års prisstigning ud, som lød på knap 8%.

Dagens tal fra boligsiden viser, at priserne på sommerhuse i marts faldt med 1,5 procent i forhold til februar. Marts er normalt en måned hvor priserne på sommerhuse stiger, hvorfor faldet er særligt mærkbart. Faldet vidner netop om, at som­mer­hus­mar­ke­det reagerer meget hurtigt, når de økonomiske udsigter forværres.

Relaterede artikler