Størstedelen af landets boligejere fik glæde af stigende boligpriser i 2019

Husejere er blevet 75.000 kr. rigere.

Jeppe Juul BorreCheføkonomjjb@al-bank.dk38 48 47 61
2019 byder på største lånelyst hos danskerne i 11 år

Her til morgen er der for første gang offentliggjort tal for 2019 som helhed over pris­ud­vik­lin­gen på boligmarkedet. Det er Boligsiden, som står bag, og konklusionen er klokkeklar: det har været et rigtig godt år på boligmarkedet. Ved udgangen af 2019 er huspriserne på landsplan 3,8% højere sammenlignet med, da vi gik ind i året, og værd at hæfte sig ved er huspriserne steget i samtlige 11 landsdele. Samtidig er lej­lig­heds­pri­ser­ne steget 3,4%, mens som­mer­huspri­ser­ne er banket i vejret med hele 8,1%.

Appetitten på boligkøb skyldes, at køberne som helhed har fået bedre kort på hånden gennem 2019. En mærkbar vi­ta­mi­nind­sprøjt­ning kommer fra rentefaldet, hvor renten på et fastforrentet lån faldt fra 2% til 1%, som gør finansieringen billigere. Hertil er rekordmange i beskæftigelse, og samtidig stiger re­al­løn­nin­ger­ne pænt.

Effekten af de meget gunstige vilkår for boligkøb vil ebbe en anelse ud i løbet af 2020, og vi forventer ikke, at pris­stig­nin­ger­ne i år kommer op på niveau med sidste år. På huse forventer vi prisstigninger på 3%, uændrede lej­lig­heds­pri­ser, mens som­mer­huspri­ser skal stige med i omegnen af 4% det kommende år.

Husejere er blevet 75.000 kr. rigere - størst gevinst til københavnere

I gennemsnit koster et hus på 140 kvm i dag lige på den gode side af 2 mio. kr., hvor prisen i 2019 er steget halvrundt regnet med 75.000 kr. Man kan på den måde tale om, at en boligejer med et hus på 140 kvm i gennemsnit er blevet 75.000 kr. rigere i 2019. Det er vel at mærke ikke penge i hånden, men altså på papiret en stigning i boligformuen. Det dækker imidlertid over store regionale forskelle.

Husejere i Københavns by og omegn kan konstatere den største stigning, hvor prisen er steget med knap 170.000 kr. på et enkelt år for huset på 140 kvm. Bevæger vi os væk fra ud fra Hovedstaden, så er priserne i Nordsjælland og Østsjælland steget lige på den gode side af 100.000 kr. De laveste prisstigninger må husejerne derimod se i øjnene i Vestjylland og Syd- Vestsjælland, hvor priserne er steget med mindre end 40.000 kr. De øvrige landsdele, som omfatter Bornholm, Fyn, Sydjylland, Østjylland og Nordjylland, ligger i midterfeltet med prisstigninger på 50-100.000 kr.

De største procentvise prisstigninger er i Nordjylland, Sydjylland og på Bornholm. Her er priserne sigtet op med i omegnen af 5-7%. Zoomer vi ind fra landsdele til kommuner, så har tre ud af fire kommuner oplevet stigende huspriser i 2019.

Lejligheder genfandt melodien og sommerhuse er storform

Lejlighederne har i den grad genfundet melodien, hvor priserne er 3,4% højere ved udgangen af 2019 end ved indgangen til året.

Det markante rentefald har om noget givet et hjælpende skub til lej­lig­heds­mar­ke­det efter en hel del modvind ellers ramte lej­lig­heds­mar­ke­det bestående af strammere lånekrav, meget nybyggeri samt et prisniveau, hvor færre ønsker at købe bolig. Modvinden formåede at sende priserne ned fem måneder i streg, men flade og faldende priser blev vendt til nye prisstigninger henover efteråret. Pris­stig­nings­tak­ten er dog fortsat langt fra de foregående år.

Som­mer­hus­mar­ke­det er en historie for sig selv, og det er også her, priserne stiger mest med en prisstigning på mere end 8% i 2019. Rentefaldet hjælper godt på vej, og samtidig falder udbuddet pænt, som også er med til at løfte priserne, foruden de gode takter for økonomien med be­skæf­ti­gel­ses­frem­gang. Fra politisk side er der de desuden kommet flere tiltag senere år, herunder lempeligere lånevilkår.

Relaterede artikler