Stærke handelstal i februar, men marts kan blive et vendepunkt

Der var 5810 bolighandler i februar fordelt på 4.196 huse og 1.614 lejligheder.

Stærke handelstal i februar, men marts kan blive et vendepunkt

Netop of­fent­lig­gjor­te tal fra boligsiden viser, at der var 5810 bolighandler i februar fordelt på 4.196 huse og 1.614 lejligheder. Dertil blev der handlet 789 sommerhuse. Den høje han­del­sak­ti­vi­tet på boligmarkedet fortsatte altså i februar, hvor der samlet set blev handlet 5,3 flere boliger end i januar, når man tager højde for det normale sæsonmønster.

Tallene bekræfter et bundsolidt boligmarked før cor­o­navirus­sens indtog i økonomien. Før coronavirussen steg beskæftigelsen og re­al­løn­nin­ger­ne, og renterne var rekordlave. Den cocktail gjorde, at der var en meget høj bo­li­g­ef­ter­spørgsel.

Den kommende tid vil dog blive svær for boligmarkedet. Boligsiden melder allerede nu, at han­del­sak­ti­vi­te­ten i starten af marts er lavere end forventet, men dog højere end sidste år. Jeg forventer, at han­del­sak­ti­vi­te­ten vil falde yderligere, da coronavirussen unægtelig vil påvirke bo­li­g­ef­ter­spørgs­len. Hvor meget og hvor længe er dog uvist, og vi forventer også, at boligsalget vil komme op i gear igen, når vi står på den anden side.

På den lange bane er det afgørende, hvor meget økonomien bliver påvirket. Påvirkes det solide økonomiske bagtæppe, vi så før coronakrisens indtog, i mærkbar grad vil det permanent sætte sig i bo­li­g­ef­ter­spørgs­len.

Vi får en recession i Danmark, men der er forskel på, om det bliver en kortvarig teknisk recession, eller om det bliver en langvarig en af slagsen. Jeg tror tilbagegangen bliver kort, og det er værd at huske, at danskerne har brugt opsvinget på at nedbringe gæld og spare op. Vi står dermed bedre rustet på boligmarkedet overfor kommende modvind.

Dertil har regeringen været på banen med adskillige hjælpepakker, der vil afbøde de negative konsekvenser af cor­o­navirus­senog få dansk økonomi hurtigere på fode igen, når vi står på den anden side.

Relaterede artikler