Sikkerhed er i højsædet blandt boligejerne – fast rente vinder massivt frem

Tal fra Nationalbanken viser, at de mest rentesikre lån samt lån med afdrag vinder frem.

Brian Friis HelmerPrivatøkonombf@al-bank.dk38 48 45 55

Friske tal fra Nationalbanken viser, at de mest rentesikre lån samt lån med afdrag vinder frem hos boligejerne på bekostning af variabelt forrentede lån og afdragsfri lån. Boligejerne øgede således omfanget af fastforrentede lån med yderligere 11,3 mia. kr. i august. Det betyder, at de fastforrentede lån det seneste år er steget med 94 mia. kr. Det svarer til en stigning på ikke mindre end 13 pct. I samme ombæring reducerede boligejerne omfanget af variabelt forrentede lån, som i august gik tilbage med 4 mia. kr. De variabelt forrentede lån er dermed faldet med 37 mia. kr. det seneste år.

Boligejerne går med livrem og seler, hvor de fastforrentede lån samt lån med afdrag er altdominerende blandt de lån, som i øjeblikket bliver optaget. Det er en tendens, som har kørt uafbrudt i efterhånden noget, der ligner et årti. Den høje sikkerhed i boligejernes lån er noget, vi skal være glade for i en tid, hvor usikkerheden er tårnhøj. Her kan sikkerhed på lånesiden give en vis tryghed, da vi samtidig står med finansielle markeder, som har vist ekstreme og hurtige udsving.

Ved udgangen af august bestod 52 pct. af boligejernes lån af fast rente og er altså dermed den mest populære låntype hos de danske boligejere. Det var absolut ikke tilfældet for et år siden, hvor andelen var nede omkring 47 pct. For syv års tiden siden lød andelen til sammenligning på blot 33 pct.

Samtidig fortsætter også lån med afdragsfrihed med at tabe terræn. I august udgør de afdragsfri lån 43,9 pct. mod knap 45 pct. for et år siden.

Udviklingen mod fast rente og afdrag skyldes ikke mindst det lave renteniveau, som vi har været vant til i mere end et år, kun afbrudt af en kraftig rentestigning da Coronakrisen brød ud herhjemme i midten af marts. Rentefaldet har også betydet, at forskellen mellem lån med kort og lang rentebinding er snævret kraftigt ind og er på det laveste niveau i mere end et årti, og det gør også at flere får smag for lån med fast rente. Det er ikke alene det lavere renteniveau, som har trukket vandringen fra variabel til fast rente. Gennem den senere årrække er bidragssatsen steget mest på lån med variabel rente. Samtidig er der kommet flere myn­dig­heds­til­tag, som begrænser mulighederne for at optage et variabelt forrentet lån for visse boligejere.

Relaterede artikler