Sidste uges rentefald sparker konverteringsbølgen op på 72 mia. kr.

Konverteringsbølgen nåede op på 72 mia. kr.

Brian Friis HelmerPrivatøkonombf@al-bank.dk38 48 45 55
Sidste uges rentefald sparker konverteringsbølgen op på 72 mia. kr.

Netop of­fent­lig­gjor­te tal fra re­al­kre­di­tin­sti­tut­ter­ne viser, at indfrielserne ved udgangen af januar nåede op på 72 mia. kr. Den sidste uge op til en op­si­gel­ses­frist byder altid på ekstra mange konverteringer. Denne gang fik kon­ver­te­rings­ak­ti­vi­te­ten dog ekstra fart og medvind, da frygten for, hvad Corona-virus betyder for økonomien sendte 1 pct. lånet meget tæt på, og i fredags over, kurs 100. En kurs som har flirtet med 100 hele sidste uge, har altså sendt ekstra mange boligejere en tur i banken og få ordnet en konvertering.

Den netop overståede op­si­gel­ses­frist skriver sig ind i rækken af kon­ver­te­rings­bøl­ger, som vi nærmest har vænnet os til følger med en op­si­gel­ses­frist. Det er fjerde gang i træk, at vi ender med en decideret bølge. Denne gang er der dog tale om en bølge i den lavere ende af skalaen, som er langt fra sommerens og efterårets bølger på 185 mia. kr., men også et stykke fra forårets bølge på omtrent 100 mia. kr.

Det er helt naturligt, at bølgen denne gang er skrumpet i størrelse, da tusindvis af boligejere fik ordnet omlægningen allerede sidste år. Når det er sagt, så er denne omgang stadig en bølge af en vis størrelse, når vi ser i et historisk perspektiv, og ser lidt bort fra de enorme tsunamier som især sidste halvdel af 2019 bød på.

1 pct. lånet er lukket for tilbud i dag

De seneste ugers rentefald kulminerede i fredags, da gen­nem­snits­kur­sen på Totalkredits 1 pct. lån gik over kurs 100. Det betyder, at lånet er lukket for tilbud i dag. 0,5 pct. lånet står dog klar i kulissen til en kurs i omegnen af 96,5, og har samtidig en seriestørrelse der gør, at vi kan udelukke den såkaldte ind­lås­nings­ri­si­ko.

Stod man med kon­ver­te­rings­over­vej­el­ser til denne frist, men af den ene eller anden årsag ikke fik det gjort, så venter der endnu en frist om tre måneder ved udgangen af april. Der er helt grundlæggende ikke de store udsigter til, at renterne skulle se markant anderledes ud til den tid. Vi forventer først, at renterne stiger op fra midten af 2020. Det er dog langtfra det samme som en garanti, som januar måned egentlig har vist os, hvor først spændinger i Mellemøsten og siden frygten for, hvad Corona-virus kan betyde for økonomien har sendt renterne ned.

Med de nuværende renteniveauer taler en ned­kon­ver­te­ring fortsat særligt til boligejere med 2 pct. eller højere i rente.

Relaterede artikler