Rekordsalg af boliger

I juni blev der handlet 5.830 enfamiliehuse, hvilket er det højeste nogensinde målt i statistikkens historie

Lånetilbud i realkreditinstitutterne holdes oppe af bolighandler

Friske tal fra Boligsiden viser, at den buldrende han­del­sak­ti­vi­tet fortsætter på boligmarkedet. I juni blev der handlet 5.830 enfamiliehuse, hvilket er det højeste nogensinde målt i statistikkens historie. Det er dog ikke kun salget af enfamiliehuse der buldrer frem – i juni blev der solgt 2.290 sommerhuse, hvilket også er en rekord i statistikkens historie. I juni blev der solgt 1.952 lejligheder, hvilket ikke er en rekord, men bestemt er i den høje ende.

De meget imponerede handelstal betyder, at salget af enfamiliehuse, lejligheder og sommerhuse ligger henholdsvis 17 procent, 24,8 procent og 6,7 procent højere end i maj. Det er dog ikke unormalt, at boligsalget stikker af op til sommeren, og tager vi højde for det normale sæsonmønster, er der stadig tale om voldsomme stigninger i han­del­sak­ti­vi­te­ten for enfamiliehuse og lejligheder, mens der faktisk er tale om et lille fald i han­del­sak­ti­vi­te­ten på som­mer­hus­mar­ke­det.

Den historiske han­del­sak­ti­vi­tet vi i øjeblikket er vidne til skyldes flere elementer. Mange bolighandler blev med nedlukningen af Danmark udskudt, da det simpelthen ikke var muligt at besigtige boliger. De udskudte boligkøb har efterfølgende skulle indhentes. Dertil har mange måneder inden døre givet mange danskere det sidste skub til at virkeliggøre drømmen om hus og have.

Boligmarkedet har vundet første halvleg af Coronakrisen, men der stadig flere runder i vente

Boligmarkedet har klaret sig virkelig flot under Coronakrisen, og også bedre end vi havde forventet. Priserne på enfamiliehuse ligger således 0,1 procent højere end i februar (når der tages højde for sædvanlige sæsonudsving), mens priserne på lejligheder og sommerhuse ligger 0,6 og 2,5 procent lavere (når der tages højde for normale sæsonudsving). Den udvikling skyldes, at mange sælgere udskød salgsprocessen, hvilket har medført det laveste boligudbud siden 2006. Situationen i dag er således et ”sælgers marked”, og det har indtil videre betydet, at priserne ikke er faldet som forventet.

Ser vi fremad forventer vi dog, at boligmarkedet vil reagere på Coronakrisen. Ledigheden er indtil videre steget med over 55.000 personer, og selvom vi forventer en faldende ledighed i andet halvår, så kommer vi ikke tilbage til situationen før Corona lige foreløbigt. Det vil også præge boligmarkedet, at dansk økonomi finder et lavere gear, og vi forventer faldende priser og lavere han­del­sak­ti­vi­tet i andet halvår.

Vi forventer, at boligpriserne falder med 3 procent for enfamiliehuse og 5 procent for lejligheder og sommerhuse for året som helhed. Selvom boligprisfald lyder voldsomt, så er der i den historiske kontekst tale om meget moderate prisfald, hvor vi til sammenligning så tocifrede prisfald på boligmarkedet under finanskrisen.

Det moderate prisfald skal blandt andet ses i lyset at et bundsolidt boligmarked op til Coronakrisen indtræden. Boligbyrden (hvor stor andel af den disponible indkomst der går til at finansiere boligkøb) er i dag på et historisk lavt niveau, hvilket ikke var tilfældet ved finanskrisen, hvor boligbyrden var historisk høj. Dertil er kreditvæksten i dag meget mere afdæmpet, ligesom boligejerne i dag typisk vælger fast rente og afdrag på deres realkreditlån, hvor afdragsfrihed og variabel rente var mere populært op til finanskrisen. Det betyder samlet set, at boligmarkedet i dag er langt sundere.

Svære tider i vente for det danske som­mer­hus­mar­ked

Der blev i juni solgt 2.290 sommerhuse, hvilket er 6,7 procent højere end i maj. Tager vi dog højde for de sædvanlige sæsonudsving, er der faktisk tale om et lille fald i han­del­sak­ti­vi­te­ten på 0,7 procent. Der er dog stadig tale om en historisk høj han­del­sak­ti­vi­tet på det danske som­mer­hus­mar­ked.

Som­mer­hus­mar­ke­det har i den grad overrasket under Coronakrisen. Som den mest konjunk­tur­føl­som­me del af boligmarkedet havde vi forventet en tilbagegang i han­del­sak­ti­vi­te­ten. Udsigten til ferie i Danmark har dog sat skub i efterspørgslen. Helt nøgternt har den større appetit på ferie i Danmark som følge af Coronavirussen været perfekt timet for som­mer­hus­sal­get.

Med Coronaens indtog har mange danskere fået det sidste spark og besluttet sig for at gøre som­mer­hus­drøm­men til virkelighed.  En rundspørge foretaget af Voxmeter, på vegne af Arbejdernes Landsbank, viser, at mere end hver tredje dansker regner med at holde mere ferie i Danmark de næste år. Dertil var sommerhuse i forvejen populære som følge af gode økonomiske tider og lempeligere lånevilkår.

Ser vi fremad, forventer vi dog, at som­mer­hus­mar­ke­det vil få væsentlig sværere vilkår. Ikke alene er dansk økonomi på vej ned i lavet gear, men dertil har mange af de potentielle købere fået indfriet deres drøm. Derudover bliver danskernes mulighed for at få brugt deres sommerhus mindre i takt med, at som­mer­må­ne­der­ne går og det vil lægge en naturlig dæmper på efterspørgslen. Samlet set betyder det, at vi forventer prisfald på 5 procent på sommerhuse, og en markant lavere han­del­sak­ti­vi­tet i andet halvår.

Relaterede artikler