Rekordhøje priser på boligmarkedet i juli

På huse og lejligheder steg priserne henholdsvis 1,1 pct. og 2,2 pct. på blot en enkelt måned.

Brian Friis HelmerPrivatøkonombf@al-bank.dk38 48 45 55
Højeste antal lånetilbud fra realkreditten i 12 måneder

Netop of­fent­lig­gjor­te tal fra Danmarks Statistik viser, at boligpriserne steg ganske betragteligt i juli. På huse og lejligheder steg priserne henholdsvis 1,1 pct. og 2,2 pct. på blot en enkelt måned.

Dagens tal viser, at priserne på både huse og lejligheder brager op i en ny prisrekord, og det i en tid med massiv usikkerhed som følge af Coronakrisen. Bag den positive prisudvikling ligger et boligmarked som var sundt og robust op til krisens indtræden samt et uhyre lavt boligudbud, som er på sit laveste i 14 år. I begyndelsen af Coronakrisen faldt boligpriserne, men er sidenhen kommet stærkt igen. Prisen på enfamiliehuse er således 3,2 pct. højere end i februar, mens priserne på lejligheder er 2,8 pct. højere.

Boligpriserne har normalt pil op i forårs- og som­mer­må­ne­der­ne, og tager vi højde for det, viser det sig, at boligmarkedet ikke er helt så upåvirket af Coronakrisen, om end pilen stadig peger op. Priserne på huse og lejligheder ligger henholdsvis 1,7 og 2,3 pct. højere end i februar, når der tages højde for normale sæsonudsving. 

Boligmarkedet var solidt op til krisens indtræden. Boligbyrden (hvor stor andel af den disponible indkomst der går til at finansiere boligkøb) er i dag på et historisk lavt niveau, hvilket ikke var tilfældet ved finanskrisen, hvor boligbyrden var historisk høj. Dertil er kreditvæksten i dag meget mere afdæmpet, ligesom boligejerne i dag typisk vælger fast og afdrag på deres realkreditlån, hvor afdragsfrihed og variabel rente var mere populært op til finanskrisen.

Han­del­sak­ti­vi­te­ten buldrer derudaf

Boligmarkedet buldrede videre i juli. I juli blev der handlet 5.018 enfamiliehuse og 1.848 lejligheder. De friske handelstal betyder, at det skyhøje antal solgte boliger i juni altså fortsætter ind i juli. Samtidig ligger salget af enfamiliehuse og lejligheder henholdsvis 13,3 og 21,1 pct. højere end i samme måned sidste år.

En del af forklaringen på den høje han­del­sak­ti­vi­tet vi p.t. er vidne til, skal findes i de mange udskudte boligdrømme, hvor smit­tespred­ning og nedlukning gav udfordringer med at komme ud og se på bolig i marts og april. De udskudte boligkøb har efterfølgende skulle indhentes, og vi oplever derfor en ketchupeffekt i antallet af handler. Derudover har et par måneder indendørs i forbindelse med nedlukningen fået visse danskere til at genoverveje deres boligsituation og derfor har fundet vej til boligmarkedet efterfølgende.

Relaterede artikler