Realkreditinstitutterne gav 25.924 lånetilbud i juni – 63% flere end måneden før

Der blev givet 25.924 lånetilbud i juni fra realkreditten.

Brian Friis HelmerPrivatøkonombf@al-bank.dk38 48 45 55
Lånetilbud i realkreditinstitutterne holdes oppe af bolighandler

Netop of­fent­lig­gjor­te tal fra Finans Danmark viser, at boligejere og virksomheder modtog 25.924 lånetilbud fra re­al­kre­di­tin­sti­tut­ter­ne i juni. Det er 63 pct. flere end i maj, som bød på 15.910 lånetilbud.

Lånetilbuddene er et potpourri af diverse typer af lå­neom­læg­nin­ger og bolighandler, og det er netop bolighandler som trækker en fremgang i øjeblikket, hvor juni bød på heftig han­del­sak­ti­vi­tet. Pilen peger dog også op på kon­ver­te­rin­ger­ne, da vi samtidig begynder at nærme os op­si­gel­ses­fri­sten ved udgangen af juli, og det smitter også af på antallet af lånetilbud.

Trods stigningen er niveauet for antallet af lånetilbud dog stadig relativt lavt. Det kommer ikke som nogen større overraskelse, eftersom det særligt er lå­neom­læg­nin­ger, som kan give de kraftigste stigninger i lånetilbuddene, og mange har allerede konverteret deres lån.

På trods af en mindre kursstigning i juni, hvor 1 pct. lånet er gået fra kurs 98 til en spids over 99, så er der nemlig lagt en naturlig dæmper på kon­ver­te­rings­ak­ti­vi­te­ten. Det skyldes kort og godt, at portionen af boligejere med realkreditlån på 2 pct. eller derover, som er dem med de bedste om­læg­nings­mu­lig­he­der, ganske enkelt er blevet meget mindre siden sidste år.

Ser vi fremad, forventer vi, at antallet af lånetilbud i den kommende tid vil fortsætte det mere afdæmpede niveau. Der er kort og godt ikke er lagt i kakkelovnen til voldsom kon­ver­te­rings­ak­ti­vi­tet med det nuværende renteniveau. Det seneste rentefald betyder dog, at vi ikke kan udelukke, at 0,5 pct. lånet for alvor kan komme tilbage. Og er der noget, der for alvor kan sparke gang i antallet af lånetilbud, så er det nye udsving i renten, som genåbner kon­ver­te­rings­mu­lig­he­der­ne.

Lige nu ligger 0,5 pct. lånet omkring kurs 95,8, men vi har tidligere set tingene gå rigtig stærkt. Kommer 0,5 pct. lånet blot et par kurspoint op, så vil det naturligvis skubbe til kon­ver­te­rings­ak­ti­vi­te­ten, hvor vi så i højere grad vil begynde at tale om betydelige kon­ver­te­rings­bøl­ger igen.

Relaterede artikler