Realkreditinstitutterne afgav 22.500 lånetilbud i november – 40 pct. færre end i oktober

November er normalt en stille måned.

Brian Friis HelmerPrivatøkonombf@al-bank.dk38 48 45 55
Højeste antal lånetilbud fra realkreditten i 12 måneder

Nye tal fra Finans Danmark viser, at re­al­kre­di­tin­sti­tut­ter­ne afgav 22.500 lånetilbud til boligejere og virksomheder i november. Det er 40 pct. færre end i oktober, som dog også bød på det højeste antal lånetilbud i år.

Antallet af lånetilbud stilner helt naturligt af i november ovenpå en måned med op­si­gel­ses­frist, hvor der virkelig var tryk på og som bød på pæn kon­ver­te­rings­ak­ti­vi­tet. Normalt kaster måneden efter en op­si­gel­ses­frist ikke mange lånetilbud af sig. Til gengæld står vi med et boligmarked, hvor der bliver handlet boliger på livet løs, og det er med til at holde hånden under antallet af lånetilbud i en ellers normalt stille måned. For når danskerne skal have et lån til den nye bolig, så udløser det også et lånetilbud.

2020 har budt på et glohedt boligmarked og pæn kon­ver­te­rings­ak­ti­vi­tet, og antallet af lånetilbud er da også allerede højere end i årene 2016, 2017 og 2018, selvom vi endnu mangler december måneds tal. Vi er dog milevidt fra antallet af lånetilbud i 2019, som dog også bød på det højeste antal lånetilbud siden 2005. I årets første 11 måneder er der afgivet i alt ca. 285.000 lånetilbud, hvilket er 25 pct. færre i forhold til samme måneder i 2019. Det viser med tydelighed, at det der især driver antallet af lånetilbud, er ren­te­ud­vik­lin­gen, som giver anledning til kon­ver­te­rings­ak­ti­vi­tet hos boligejerne.

Ser vi specifikt på de kommende to måneder, december og januar, så forventer vi, at antallet af lånetilbud vil pege op. Det toneangivende realkreditlån er p.t. et 0,5 pct. lån til en kurs omkring 97, og det vil få flere kon­ver­te­rings­over­ve­jen­de boligejere ud af busken, som vi nærmer os op­si­gel­ses­fri­sten ved udgangen af januar. Det er især boligejere med et 2 pct. lån eller derover for, hvem en konvertering er en overvejelse værd.

Kaster vi et blik lidt længere ud i fremtiden, så forventer vi overordnet set, at antallet af lånetilbud vil være på et lidt lavere, men fortsat pænt, niveau, på trods af fortsat lave renter og et boligmarked med gang i den. Det nuværende renteniveau vil fortsat give anledning til kon­ver­te­rings­ak­ti­vi­tet, men ikke i lige så høj grad som i 2019 og 2020, da mange boligejere med 2 pct. lån eller derover allerede har klaret ned­kon­ver­te­rin­gen. Derudover så forventer vi også, at farten på boligmarkedet vil aftage, og det vil også smitte af på antallet af lånetilbud. Vi skal dog ikke glemme, at antallet af lånetilbud i stor grad er påvirket af ren­te­ud­vik­lin­gen og de deraf følgende kon­ver­te­rings­mu­lig­he­der. Så kommer der en ny omgang med rentefald, så vil det lynhurtigt kunne ses i antallet af lånetilbud.

Relaterede artikler