Nyt RenteMax 10 tilgængeligt hos Totalkredit

Nyt RenteMax lån med renteloft på 1,5 pct. i 10 år hos Totalkredit.

Brian Friis HelmerPrivatøkonombf@al-bank.dk38 48 45 55
Nyt RenteMax 10 tilgængeligt hos Totalkredit

Et nyt RenteMax lån med renteloft på 1,5 pct. i 10 år er nu tilgængeligt hos Totalkredit. RenteMax 5 (renteloft i 5 år) har også fået nyt renteloft, så det lyder på 1 pct. De nye rentelofter er dermed lavere end forgængerne, og det gør lånene ekstra attraktive i en tid, hvor kre­dit­stram­nin­ger mindsker det frie valg på lånehylderne.

Med nye og lavere rentelofter på både 5 og 10 år gør det lånet til et attraktivt alternativ i bo­lig­fi­nan­si­e­rin­gen i flere tilfælde. RenteMax har udover et lavt renteloft også en lav rente i øjeblikket, som er lige omtrent på nulpunktet for RenteMax 10, mens RenteMax 5 ligger i omegnen af -0,20 pct. Lånet kan altså bide skeer med fx F5-lånet, som har en rente en spids under på ca. -0,25 pct.

Sammenligner vi fx med F5-lånet, som har en marginalt lavere rente i øjeblikket end RenteMax-lånene, så indeholder RenteMax en række fordele. Hvor renten på F5-lånet er låst fast i en 5-årig periode, får man løbende tilpasset renteniveauet på RenteMax-lånet, da renten fastsættes halvårligt. Man får altså glæde af, hvis renten falder, mens man har sat en prop i, at renten kan stige til mere end 1 pct. på RenteMax 5. Omvendt er fordelen ved F5-lånet, at man er sikret mod ren­testig­nin­ger indtil næste ren­te­til­pas­ning.

Derudover indeholder RenteMax-lånet en større fleksibilitet i forhold til, at man hvert kvartal fx kan til/fravælge afdrag og løbetid, når ens økonomiske situation tillader det. På F5-lånet kan man kun ændre i forbindelse med ren­te­til­pas­ning, som er hvert femte år. Med andre ord er RenteMax på dette punkt 20 gange så fleksibelt sammenlignet med F5.

Ønsker man at indfri lånet før tid, fx hvis man skal flytte, kan man gøre det til kurs 100 i forbindelse med refinansiering, som er i 2025 og 2030 for henholdsvis lånet med 5- og 10 års renteloft. I den mellemliggende periode kan kursen på et RenteMax-lån være både over og under kurs 100, og det optimale er derfor, at man tilpasser sin tidshorisont efter hvornår man skal have nyt renteloft. Det samme gælder i øvrigt for ren­te­til­pas­ning­s­lån som fx F5-lånet.

RenteMax og kre­dit­stram­ning

Siden starten af 2018 har der for mange boligejere ikke været frit valg på lånehylderne, når underskriften på købsaftalen er sat. Hvis boligen belånes med mere end 60 pct. og ens såkaldte gældsfaktor samtidig er over 4, kan man ikke vælge lån med kortest rentebinding. Her er begge varianter af RenteMax genvejen til boligejere med hang til korteste rentebinding, da lånet pga. renteloftet kan benyttes i disse tilfælde. Man sikrer samtidig ens privatøkonomi mod voldsomme ren­testig­nin­ger samtidig med, at man får gavn af en ultralav rente.

RenteMax fås også med 30 års afdragsfrihed

Til især boligejere med stor friværdi i deres bolig, er der også fordele forbundet med RenteMax-lånene, da de fås i den såkaldte ”plus-udgave”, hvor der kan tilknyttes op til 30 års afdragsfrihed. Lånet gives med afdragsfrihed op til 60 pct. af husets værdi og giver altså en masse fleksibilitet til især ældre boligejere, som har sparet op hele livet og nu ønsker at ”spise af murstenene”. Med RenteMax får man blandt de 30-årige afdragsfrie lån det mest rentesikre, da alternativet er F-kort. På F-kort er renten endnu lavere, men uden renteloft.

Sammenligning af låntyper

Hvis man går efter laveste ydelse, så får man det i øjeblikket med F5. Her er ydelsen efter skat ca. 160 kr. lavere end på F-kort. Men også RenteMax 5 og 10 er lavere på den månedlige ydelse efter skat i forhold til F-kort med henholdsvis 50 og 110 kr. Afdraget på F-kort er til gengæld højere end på de andre lån. Det betyder, at F-kort samlet set er det billigste lån her og nu, men de andre varianter følger lige efter.

Så meget koster det at låne 1 mio. kr.

 F-kortF5RenteMax 5RenteMax 10
Månedlig ydelse før skat (1. år)3.620 kr.3.480 kr.3.600 kr.3.590 kr.
Månedlig ydelse efter skat (1. år)3.510 kr.3.350 kr.3.460 kr.3.400 kr.
Månedlige afdrag (1. år)3.200 kr.2.960 kr.3.060 kr.2.850 kr.
Samlet til­ba­ge­be­ta­ling før skat1.110.000 kr.1.130.000 kr.1.135.000 kr.1.165.000 kr.
Samlet til­ba­ge­be­ta­ling efter skat1.090.000 kr.1.100.000 kr.1.105.000 kr.1.130.000 kr.
Rente-0,41 pct.-0,26 pct.-0,23 pct.0,00%

Kilde: Arbejdernes Landsbank og Totalkredit. Beregningen er foretaget 4. februar 2020. Beregningen viser, hvad det koster at låne 1 mio. kr. Løbetid 30 år. Der er medtaget omkostninger til oprettelse af lånet. Belåningsgrad 80 pct. Skat 25,6 pct. Afrundet.

Relaterede artikler