Lille konverteringsbølge på 36 mia. kr.

Der blev indfriet for 11 mia. kr. i den forgangne uge.

Brian Friis HelmerPrivatøkonombf@al-bank.dk38 48 45 55
Sidste uges rentefald sparker konverteringsbølgen op på 72 mia. kr.

Netop of­fent­lig­gjor­te tal fra re­al­kre­di­tin­sti­tut­ter­ne viser, at indfrielserne ved udgangen af april nåede op på 36 mia. kr. For 1 uge siden lød indfrielserne på ca. 25 mia. kr., og vi havde forventet, at det samlede omfang ville lande i omegnen af 40 mia. kr. Den sidste uge op til en op­si­gel­ses­frist byder altid på ekstra mange konverteringer, hvilket i denne omgang betød, at der blev indfriet for 11 mia. kr. i den forgangne uge.

Den op­si­gel­ses­frist, som netop er overstået, vil alene skrive sig ind i hi­sto­ri­ebø­ger­ne på baggrund af de vilde renteudsving, og ikke på grund af størrelsen. I starten af februar var vi i en situation, hvor renten hed 0,5 pct., men halvanden måned senere hed renten pludselig 2 pct. efter, at renten skød i vejret på baggrund af usikkerhed om Coronakrisen. På det tidspunkt var alle ned­kon­ver­te­rings­mu­lig­he­der forduftet som dug for solen, men siden er renten faldet igen og i dag får man et 1 pct. lån til en kurs på den gode side af 98. Stør­rel­ses­mæs­sigt er den milevidt fra især sommerens og efterårets massive kon­ver­te­rings­bøl­ger, som bød på konverteringer for 185 mia. kr. ved begge op­si­gel­ses­fri­ster i juli og oktober.

Det giver god mening, at kon­ver­te­rings­om­fan­get er stilnet af. Rigtig mange har nemlig allerede benyttet muligheden for at konvertere ned i rente, og selvom der stadig findes for godt 300 mia. kr. 2 pct. lån eller derover, så er en konvertering ikke nødvendigvis fordelagtig for alle. Dertil kommer, at renten i dag er højere end den var ved seneste frist i januar.

En ned­kon­ver­te­ring til en lavere rente giver først og fremmest et billigere lån, hvilket især er kærkomment i pri­va­tø­ko­no­mi­en, når krisen kradser. Samtidig – og bestemt ikke uvæsentligt - giver det også en større sikkerhed overfor stigende renter, da re­st­gælds­vær­di­en i højere grad vil falde, end hvis man sidder med den gamle og højere rente. Det er robusthed som er god at have til at stå imod med, når usikkerheden og udfaldsrummet for boligmarkedet er større end længe som følge af krisen.

Relaterede artikler