Lånetilbud i realkreditinstitutterne holdes oppe af bolighandler

Der blev givet 15.910 lånetilbud i maj fra realkreditten.

Brian Friis HelmerPrivatøkonombf@al-bank.dk38 48 45 55
Lånetilbud i realkreditinstitutterne holdes oppe af bolighandler

Netop of­fent­lig­gjor­te tal fra Finans Danmark viser, at boligejere og virksomheder modtog 15.910 lånetilbud fra re­al­kre­di­tin­sti­tut­ter­ne i maj. Det er i den lavere ende og på linje med det antal lånetilbud, vi også så i april, som bød på 16.770 lånetilbud. Det kommer ikke som nogen større overraskelse, at antallet af lånetilbud er dæmpet, eftersom der ikke er de helt store kon­ver­te­rings­mu­lig­he­der i øjeblikket, der som oftest er den primære driver til massive og kortvarige stigninger i lånetilbuddene.

Den pandekageflade rente, som vi har været vidne til i maj, lægger en naturlig dæmper på kon­ver­te­rings­ak­ti­vi­te­ten, hvor 1 pct. lånet har været toneangivende til en kurs lige omkring 98. Og netop kon­ver­te­rings­ak­ti­vi­tet har det største potentiale til ekstreme mængder af lånetilbud, men udeblev altså i maj. Omvendt har der været godt gang i bolighandlerne i maj, som er med til at holde hånden under antallet af lånetilbud.

Ser vi fremad, forventer vi, at antallet af lånetilbud i den kommende tid vil fortsætte det mere afdæmpede niveau. Der er kort og godt ikke er lagt i kakkelovnen til voldsom kon­ver­te­rings­ak­ti­vi­tet med det nuværende renteniveau.

Noget der dog for alvor kan sparke gang i antallet af lånetilbud, er nye udsving i renten, som kan genåbne for kon­ver­te­rings­mu­lig­he­der. Her skal renten dog dykke til 0,5 pct. på det 30-årige fastforrentede lån mod aktuelle 1 pct. I marts oplevede vi blandt andet, at renten steg fra 0,5 pct. til 2 pct., som gav anledning til større aktivitet i både op- og nedadgående retning. Selvom der stadig er en pæn portion boligejere med 2 pct. lån eller derover, så har størstedelen konverteret ned i rente allerede, og det lægger naturligt en dæmper på kon­ver­te­rings­om­fan­get.

Over de kommende måneder vil der samtidig komme gradvist større fokus på serieskift i obligationerne bag de fastforrentede lån. Det kan give anledning til, at lidt flere boligejere henter lånetilbud hjem.

Relaterede artikler