Konverteringsbølgen markant større end ventet – næsten fordobling i den sidste uge

Konverteringsbølgen nåede 63 mia. kr.

Brian Friis HelmerPrivatøkonombf@al-bank.dk38 48 45 55
Danskerne konverterede for 9 mia. kr. i sidste uge – lille konverteringsbølge under opsejling

Netop of­fent­lig­gjor­te tal fra re­al­kre­di­tin­sti­tut­ter­ne viser, at den samlede kon­ver­te­rings­ak­ti­vi­tet ender på 63 mia. kr., og kon­ver­te­rings­bøl­gen blev altså markant større end vi havde forventet. Den sidste uge op til fristen i fredags byder altid på ekstra meget kon­ver­te­rings­ak­ti­vi­tet, og denne gang blev bølgen næsten fordoblet i den sidste uge, hvor der blev indfriet for 29 mia. kr.

En ned­kon­ver­te­ring har særligt været relevant for boligejere med 2 pct. lån eller derover, som ønsker at nedkonvertere deres realkreditlån til et nyt lån med lavere rente. Det er især 1 pct. lånet, som har været attraktivt for kon­ver­te­rings­lyst­ne boligejere, da kursen på 1 pct. lånet stort set uafbrudt har ligget meget tæt på kurs 100 siden midten af september.

En kon­ver­te­rings­bøl­ge på 63 mia. kr. er i hus. Det er især 1 pct. lånets gunstige og stabile kurs meget tæt på 100, som har været relevant for især boligejere med 2 pct. lån eller derover, som derved har haft en gunstig ned­kon­ver­te­rings­mu­lig­hed. Og en kon­ver­te­rings­ak­ti­vi­tet på 63 mia. kr. er ganske pænt taget i betragtning af, at mange boligejere ved tidligere lejligheder har nedkonverteret. Når det er sagt, så er vi langt fra sidste års massive kæmpebølger, som bød på 185 mia. kr. både ved udgangen af juli og oktober.

1 pct. lånets flirten med kurs 100 har i nu to omgange sendt lånet over kurs 100, og derfor gjort det utilgængeligt for boligejerne. Senest gik lånet over kurs 100 i fredags, og det betyder altså, at lånet er lukket for tilbud fra i dag. Lånet er også startet dagens handler lige omkring kurs 100, så p.t. er 0,5 pct. lånet det toneangivende 30-årige lån med afdrag, men det tipper på en knivsæg, om 1 pct. lånet er over eller under kurs 100. 0,5 pct. lånet handler i omegnen af kurs 96,5 i øjeblikket.

Ser vi fremad, så er der intet der tyder på, at vi får markant stigende renter herfra. ECB cementerede med syvtommersøm ved deres rentemøde i torsdags, at den ekstremt lempelige pengepolitik fortsætter, og det er gode nyheder for de danske boligejere, som altså fortsat bliver begunstiget af lave boligrenter. Det betyder også, at de boligejere, som overvejede en ned­kon­ver­te­ring ved denne op­si­gel­ses­frist, men som af den ene eller anden årsag ikke fik det gjort, har endnu en mulighed ved næste op­si­gel­ses­frist, som venter ved udgangen af januar.

Relaterede artikler