Konverteringerne tager nyt hop - og det samme gør kurserne, som kan øge aktiviteten

Indfrielserne er foreløbigt oppe på næsten 25 mia. kr.

Brian Friis HelmerPrivatøkonombf@al-bank.dk38 48 45 55
Danskerne konverterede for 9 mia. kr. i sidste uge – lille konverteringsbølge under opsejling

Netop of­fent­lig­gjor­te tal fra re­al­kre­di­tin­sti­tut­ter­ne viser, at de foreløbige indfrielser er nået op på næsten 25 mia. kr. ved udgangen af sidste uge. Det er en stigning på 5,6 mia. kr. fra ugen før.

1 pct. lånet med afdrag gik over kurs 100 i sidste uge, og er derfor lukket for tilbud, mens afløseren i form af 0,5 pct. lånet i øjeblikket har en kurs lige over 97. Vi forventer derfor fortsat en lille kon­ver­te­rings­bøl­ge på 40-50 mia. kr. med det aktuelle renteniveau. Potentialet for en kon­ver­te­rings­bøl­ge på den gode side af 50 mia. kr. er dog steget betragteligt i takt med rentefaldet og kurshoppet. Stiger 0,5 pct. lånet blot et 1-2 kurspoint, så kan kon­ver­te­rings­om­fan­get blive mærkbart større, hvor vi så igen kan tale om betydelige bølger. Det, som taler imod, er imidlertid, at fristen nærmer sig med gevaldige skridt. Og jo tættere vi kommer på, desto mindre vil en kursstigning nå at have af betydning for størrelsen på en forestående kon­ver­te­rings­bøl­ge.

Vi kan se, at interessen fra boligejere, som ønsker at konvertere re­al­kre­dit­lå­net, er tiltagende her frem mod op­si­gel­ses­fri­sten på næste fredag den 30. oktober. Det er helt naturligt, da nogle kan sidde og lurepasse op til fristens udløb. Det er dog ikke risikofrit, selvom de lurepassende hidtil er blevet belønnet, da kurserne er steget stille og roligt siden starten af september. For ulempen og risikoen er, at kursen kan falde og dermed reducere gevinsten i forbindelse med lå­neom­læg­nin­gen og for nogle måske helt ødelægge den, såfremt det sker.

Har man i dag et 2 pct. lån med afdrag med en restgæld på 1 mio. kr. og omlægger det til et nyt 0,5 pct. lån, så sparer man ca. 220 kr. om måneden efter skat. Omkostningen i form af gebyr og kurstab er ”tjent hjem igen” på ca. 4,5 år.

1 pct. lånet med afdragsfrihed storflirter med kurs 100 – 0,5 pct. lån klar i kulissen

Det 30-årige 1 pct. lån med afdragsfrihed fra Totalkredit handler netop nu i kurs 99,93 – og har altså i den grad kursen sat mod at bryde 100. Går gen­nem­snits­kur­sen over 100 når dagen er omme, så lukker 1 pct. lånet med afdragsfrihed for tilbudsgivning i morgen.

Renterne har stort set kun kendt én vej siden den voldsomme uro som plagede i Coronakrisens indledning i marts, og det er ned. Først lukkede 1 pct. lånet med afdrag, og nu nærmer den afdragsfri variant sig altså også kurs 100. Skulle det ske, at 1 pct. lånet med afdragsfrihed går over kurs 100, så kan vi definitivt vinke farvel til begge 1 pct. lån i denne omgang. Det betyder samtidig, at renterne så småt begynder at nærme sig de rekordlave niveauer, som vi var vidne til i starten af marts i år og i starten af september sidste år.

Hvis 1 pct. lånet med afdragsfrihed går over kurs 100, så lukker det for tilbud. Og for boligejere med hang til afdragsfrihed, er det netop offentliggjort, at der kommer et afdragsfrit 0,5 pct. lån på hylderne hos Totalkredit.

Relaterede artikler