Konverteringerne runder 34 mia. kr. med under 1 uge til opsigelsesfrist

1 pct. lånet med afdrag er genåbnet for tilbud.

Brian Friis HelmerPrivatøkonombf@al-bank.dk38 48 45 55
Coronadyk i danskernes aktieformuer stort set indhentet i april

Netop of­fent­lig­gjor­te tal fra re­al­kre­di­tin­sti­tut­ter­ne viser, at de foreløbige indfrielser er nået op på 34 mia. kr. ved udgangen af sidste uge. Det er en stigning på lidt mere end 9 mia. kr. fra ugen før.

Vi er trådt ind i den sidste uge af oktober, som byder på en op­si­gel­ses­frist på fredag den 30. oktober. Det er traditionelt her at mange boligejere sidder og lurepasser helt op til fristens udløb, og er man en af disse boligejere, så er der en række begivenheder at holde et vågent øje med i den kommende tid. På torsdag er der møde i den europæiske centralbank, ECB, mens amerikanerne skal sætte kryds ved deres foretrukne præ­si­dent­kan­di­dat den 3. november. Herefter venter et møde i den amerikanske centralbank, Fed, den 4. og 5. november, mens frygten for nye smittebølger i både i ind- og udland fortsat fylder dagsordenen også på de finansielle markeder.

Boligejerne har stadig pæn fart på kon­ver­te­rin­ger­ne på trods af, at slutningen af sidste uge bød på en mindre rentestigning, som har sendt 1 pct. lånet med afdrag tilbage i spil fra i dag. Vi forventer derfor fortsat en lille kon­ver­te­rings­bøl­ge på 40-50 mia. kr. med det aktuelle renteniveau. Potentialet for en kon­ver­te­rings­bøl­ge på den gode side af 50 mia. kr. er dog aftaget med de seneste dages rentestigning, for skal kon­ver­te­rings­om­fan­get mærkbart op, så skal 0,5 pct. lånet højere op i kurs end den aktuelle på 96,3. Og jo tættere vi kommer på op­si­gel­ses­fri­sten, som altså venter lige om hjørnet på fredag, desto mindre betydning vil et eventuelt nyt rentefald nå at indvirke på størrelsen på en forestående kon­ver­te­rings­bøl­ge.

Vi kan se, at interessen fra boligejere, som ønsker at konvertere re­al­kre­dit­lå­net, er tiltagende her frem mod op­si­gel­ses­fri­sten på fredag den 30. oktober. Det er helt naturligt, da nogle kan sidde og lurepasse op til fristens udløb. Det er dog ikke risikofrit. For ulempen og risikoen er, at kursen kan falde og dermed reducere gevinsten i forbindelse med lå­neom­læg­nin­gen og for nogle måske helt ødelægge den, såfremt det sker.

Har man i dag et 2 pct. lån med afdrag med en restgæld på 1 mio. kr. og omlægger det til et nyt 1 pct. lån, så sparer man ca. 190 kr. om måneden efter skat. Omkostningen i form af gebyr og kurstab er ”tjent hjem igen” på ca. 3 år.

Relaterede artikler