Konverteringer runder næsten 20 mia. kr. med under 3 uger til opsigelsesfrist

Indfrielserne er foreløbigt oppe på 19,1 mia. kr.

Brian Friis HelmerPrivatøkonombf@al-bank.dk38 48 45 55
Danskerne konverterede for 9 mia. kr. i sidste uge – lille konverteringsbølge under opsejling

Netop of­fent­lig­gjor­te tal fra re­al­kre­di­tin­sti­tut­ter­ne viser, at de foreløbige indfrielser er nået op på 19,1 mia. kr. ved udgangen af sidste uge. Det er en stigning på 5,1 mia. kr. fra ugen før.

Med tiltagende fart på kon­ver­te­rin­ger­ne er der potentiale til, at en mindre kon­ver­te­rings­bøl­ge kan være under opsejling. Det vil dog alene være en mindre en af slagsen og formentlig alene komme i nærheden af 40-50 mia. kr. I øjeblikket konverterer boligejerne til 1 pct. lånet, og hvis kon­ver­te­rings­ak­ti­vi­te­ten for alvor skal op i gear, så skal der komme yderligere rentefald til. I øjeblikket har 0,5 pct. lånet en kurs lige under 96,5, og hopper det blot et par kurspoint op, så vil det skubbe til kon­ver­te­rings­ak­ti­vi­te­ten, hvor vi så i højere grad vil kunne tale om, at betydelige kon­ver­te­rings­bøl­ger igen skyller over landet. Vi har tidligere set, hvordan ren­te­ud­vik­lin­gen på kort tid kan ændre sig markant, så vi kan ikke udelukke, at 0,5 pct. lånet for alvor kommer retur.

Renteniveauet er stort det samme, som vi så i juli måned op til forrige op­si­gel­ses­frist, med 1 pct. lånet liggende meget tæt på kurs 100. Her endte vi med en mindre kon­ver­te­rings­bøl­ge på lige over 50 mia. kr. Det er boligejere med et 2 pct. lån eller derover, som med det nuværende renteniveau har de bedste om­læg­nings­mu­lig­he­der.

Vi kan se, at interessen fra boligejere, som ønsker at konvertere re­al­kre­dit­lå­net, typisk er tiltagende frem mod op­si­gel­ses­fri­sten, som denne gang lyder fredag den 30. oktober. Det er på ingen måde usædvanligt, at en del kan sidde og lurepasse helt op til fristens udløb. Det er dog ikke risikofrit. Fordelen kan være i tilfælde af, at kursen stiger yderigere eller blot holder niveau, da det kan gøre lå­neom­læg­nin­gen billigere. Ulempen og risikoen er, at kursen kan falde og dermed reducere gevinsten i forbindelse med lå­neom­læg­nin­gen og for nogle måske helt ødelægge den, såfremt det sker.

Har man i dag et 2 pct. lån med afdrag med en restgæld på 1 mio. kr. og omlægger det til et nyt 1 pct. lån, så sparer man ca. 200 kr. om måneden efter skat. Omkostningen i form af gebyr og kurstab er ”tjent hjem igen” på ca. 2,5 år.

Relaterede artikler