Konverteringer runder 10 mia. kr. med en måned til opsigelsesfrist

Indfrielserne er oppe på 10,8 mia. kr.

Brian Friis HelmerPrivatøkonombf@al-bank.dk38 48 45 55

Netop of­fent­lig­gjor­te tal fra re­al­kre­di­tin­sti­tut­ter­ne viser, at indfrielserne ved udgangen af sidste uge foreløbigt rundede 10 mia. kr. og er oppe på 10,8 mia. kr. Det er en stigning på 2,3 mia. kr. fra ugen før.

Vi kan se, at der med dagens tal foreløbig er en pæn interesse fra boligejerne i at nedkonvertere deres realkreditlån, hvor vi dog er langtfra sidste års massive bølger. Det er i sig selv ikke overraskende, at gassen er gået af kon­ver­te­rings­bal­lo­nen i forhold til sidste år, da mange boligejere allerede har klaret ned­kon­ver­te­rin­gen ved tidligere lejligheder. Når det er sagt, så er ned­kon­ver­te­rings­mu­lig­he­der­ne i den grad til stede for boligejere med 2 pct. lån eller derover. 1 pct. lånet har i næsten to uger i streg ligget over kurs 99,5, og altså seriøst flirtet med kurs 100, og med en op­si­gel­ses­frist der lurer i horisonten ved udgangen af oktober, så er kon­ver­te­rings­mu­lig­he­der­ne til stede.

På trods af 1 pct. lånets flirten med kurs 100, og et aktuelt lavt renteniveau, så forventer vi ikke, at kon­ver­te­rings­om­fan­get kommer til at brage igennem og minde om sidste efterår. Renterne skal endnu længere ned, før vi kan italesætte noget som helst udover en blot meget lille kon­ver­te­rings­bøl­ge. Det skyldes kort og godt, at portionen af boligejere med realkreditlån på 2 pct. eller derover, som er dem med de bedste om­læg­nings­mu­lig­he­der, ganske enkelt er blevet meget mindre siden sidste år. Dertil kommer, at en ned­kon­ver­te­ring ikke nødvendigvis er fordelagtig for alle, blandt andet som følge af kort tidshorisont i boligen eller en begrænset restgæld.

Det seneste rentefald betyder dog, at vi ikke kan udelukke, at 0,5 pct. lånet for alvor kan komme tilbage. Lige nu ligger lånet omkring kurs 96, men vi har tidligere set tingene gå rigtig stærkt. Kommer 0,5 pct. lånet blot et par kurspoint op, så vil det naturligvis skubbe til kon­ver­te­rings­ak­ti­vi­te­ten, hvor vi så i højere grad vil begynde at tale om betydelige kon­ver­te­rings­bøl­ger igen. Det vil nemlig betyde, at visse boligejere med 1,5 pct. lån for alvor vil komme i spil til en ned­kon­ver­te­ring.

Har man i dag et 2 pct. lån med afdrag med en restgæld på 1 mio. kr. og omlægger det til et nyt 1 pct. lån, så sparer man ca. 180 kr. om måneden efter skat. Omkostningen i form af gebyr og kurstab er ”tjent hjem igen” på ca. 3,5 år.

Relaterede artikler